Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21214 23.09.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Kadrina vallas Udriku külas Udriku mõisa arendusala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.
Töö koostamise huvitatud isik: Udriku Invest OÜ
Töö koostaja: OÜ Hendrikson & Ko , Aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu
Töö nr. 1897/13
TARTU 2013.
selgitus: 1. projekt on läbi vaadatud Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis 27.08.2013 ja saadetud tagasi koostajale täiendamiseks enne kooskõlastamist.
2. täiendused on sisse viidud.
3. DP projktijuht-planeerija, e-post: merilin@hendrikson.ee
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam