Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23244 18.08.2014 trassi kooskõlastus TAPA-KADRINA-RAKVERE VALGUSSKAABEL MIKROTORUSTIKUS VOHNJA ARU.
TÖÖ NR. 47000-70-13
MÄRKUS: KAAPEL KULGEB OSALISELT KAITSEVÖÖNDIS
2.VOHNJA MÕISA PEAHOONESSE SISENEB- TÄNA ON VOHNJA MÕISA PEAHOONE VUNDAMENTIDE HÜDROISOLATSIOONI PANEMINE.
3.TRASSI PROJEKTI ON LÄBI VAADANUD MIRJAM ABEL JA ANNE KALDAM.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15572 09.05.2011 trassi kooskõlastus Undla küla kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.
tellija: Kadrina Vallavalitsus
koostaja: T.A.K.Ehitus OÜ, A.Tamm , RAKVERE 2011.
märkus: Undla mõisa park, peahoone kv 15688, teenijatemaja kv. trassidega ühendamine.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
9214 05.05.2008 kooskõlastus Rekonstrueerimise tehniline projekt endise undla mõisa peahoone rekonstrueerimine hooldekoduks.
Tallinn detsember 1994.
koostaja: arh. Urmas Arike
tellija: Kadrina vallavalitsus
märkus: 1.kooskõlastatud 01.12.1995.a. Lääne-Viru Maavalitsuse ehitusprojektide komisjon.
2. Muinsuskaitse eritingimused kooskõlastatud Muinsuskaitseametis nr. 5209 31.08.2006.( katusekatteks näha ette savikivi ).
3. Katusekatte muudatus: projektis ettenätud terasprofiilkate asendada savikiviga. Muudatus sisse viidud ja kooskõlastatud arhitekt Urmas Arikesega.
4. Projekt säilitatakse Kadrina vallavalitsuses.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5209 31.08.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused. Restaureerimiseks, remondiks ja osaliseks ümberehitamiseks.
Undla mõisa peahoone reg. nr. 15688.
tellija: Kadrina Hooldekodu OÜ
koostas: KEK Invest AS , arh. Mariina Toomel Rakvere.august 2006
KKK 28.08.2006.p27. vastavalt märkustele täiendatud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam