Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38255 12.08.2020 projekti
kooskõlastus
Riigitee 17152 Vohnja-Kadrina km 2,75-3,00 ümberehitus. Põhiprojekt (Tallinn 2020). Töö nr PP20005. Koostaja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (koostaja Triin Zuppur). Tellija Maanteeamet Ida teehoiu osakond. Ahelmenetlus: Merle Kinks, Mirjam Abel, Raili Uustalu). Parandused on sisse viidud 11.08.2020. WD-s 5.1-17.6/2903-6. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
23244 18.08.2014 trassi kooskõlastus TAPA-KADRINA-RAKVERE VALGUSSKAABEL MIKROTORUSTIKUS VOHNJA ARU.
TÖÖ NR. 47000-70-13
MÄRKUS: KAAPEL KULGEB OSALISELT KAITSEVÖÖNDIS
2.VOHNJA MÕISA PEAHOONESSE SISENEB- TÄNA ON VOHNJA MÕISA PEAHOONE VUNDAMENTIDE HÜDROISOLATSIOONI PANEMINE.
3.TRASSI PROJEKTI ON LÄBI VAADANUD MIRJAM ABEL JA ANNE KALDAM.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
21490 04.11.2013 kooskõlastus Tegemist on varem kooskõlastustaud projektist välja jäänud lisatööga ehk juurde on lisatud torustiku jupp Vohnja mõisa peahooneni. Kooskõlastuse taotluse läbi vaadanud A.Kaldam, ja M.Abel.

Kooskõlastuse taotlus
Projekt: Vohnja küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Töö nr. 021/2012
Palun kooskõlastada projekti „Vohnja küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ lisajoonis.
Nimelt on Tellijal (Kadrina Soojus AS) soov antud projekti raames rajada lisatööna Vohnja koolimajale (Vohnja mõisa peahoone 15692) uus veetoru. Torustik kulgeb läbi Vohnja mõisa pargi, kuhu on kavandatud kultuurimälestise kaitsevöönd. Torustik rajatakse kinnisel meetodil.
Taotlusele on lisatud projekteeritud toru asendiplaan.
Projekt on varem kooskõlastatud 23.04.2012 nr 17868.
/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega

Lauri Aim
Projektijuht
Keskkond & Partnerid OÜ
56 478 957
lauri@mahutid.ee
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
17868 23.04.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Vohnja küla vee- ja kanalisatsiooniprojekt.
Koostaja: Keskond ja Partnerid OÜ
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
12363 12.10.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Vohnja kool-lasteaia restaureerimise ja remonttööde Muinsuskaitseline aruanne.
koostaja: ehitusinsener Juhan Rumm VS103/2003-P,
tellija: Kadrina vald
ehitaja: Näpi Ehitus
luba nr. 4870
selgitus: remonttööde jätkamine, magamis- ja mänguruum tuba 125
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
9788 21.07.2008 tööde teostamise
aruanne
1. korruse laste san.sõlme väljaehitus
Katusekorruse mänguruumi remont-restaureerimine.
Muinsukaitseline aruanne
Koostaja: Jaak Kimmel
Tellija: Kadrina vallavalitsus
Mai 2008
Muinsuskaitseameti registriosakonna juhataja, Urve Russow
8196 21.11.2007 projekti
kooskõlastus
Siseviimistluse põhiprojekt.
Vohnja mõisa peahoone kool-lasteaia remont-restaureerimine. Vohnja mõisa peahoone reg. nr. 15692.
Vohnjas küla Kadrina vald Lääne-Virumaa
tellija: Kadrina Vallavalitsus
koostas: Restauraatorprojekt OÜ arh. V.Kukkur
märkus: 1. täiendused sisse viidud
2. KKK NR. 117 06.11.2006.p30.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
6241 19.02.2007 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Vohnja mõisa peahoone remonttööd (katlamaja)
Koostaja: Einar Kaldam
Tellija: Kadrina Vallavalitsus
Rakvere 2006
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
6212 12.02.2007 uuringute aruanne Vohnja mõisa peahoone värviuuringute teostamise aruanne (interjöör). Sirje Sorok Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
5186 30.08.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimuste pikendamine.
Vohnja mõisa peahoone muinsuskaitselised eritingimused. PIKENDAMINE.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam