Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23244 18.08.2014 trassi kooskõlastus TAPA-KADRINA-RAKVERE VALGUSSKAABEL MIKROTORUSTIKUS VOHNJA ARU.
TÖÖ NR. 47000-70-13
MÄRKUS: KAAPEL KULGEB OSALISELT KAITSEVÖÖNDIS
2.VOHNJA MÕISA PEAHOONESSE SISENEB- TÄNA ON VOHNJA MÕISA PEAHOONE VUNDAMENTIDE HÜDROISOLATSIOONI PANEMINE.
3.TRASSI PROJEKTI ON LÄBI VAADANUD MIRJAM ABEL JA ANNE KALDAM.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
21490 04.11.2013 kooskõlastus Tegemist on varem kooskõlastustaud projektist välja jäänud lisatööga ehk juurde on lisatud torustiku jupp Vohnja mõisa peahooneni. Kooskõlastuse taotluse läbi vaadanud A.Kaldam, ja M.Abel.

Kooskõlastuse taotlus
Projekt: Vohnja küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Töö nr. 021/2012
Palun kooskõlastada projekti „Vohnja küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ lisajoonis.
Nimelt on Tellijal (Kadrina Soojus AS) soov antud projekti raames rajada lisatööna Vohnja koolimajale (Vohnja mõisa peahoone 15692) uus veetoru. Torustik kulgeb läbi Vohnja mõisa pargi, kuhu on kavandatud kultuurimälestise kaitsevöönd. Torustik rajatakse kinnisel meetodil.
Taotlusele on lisatud projekteeritud toru asendiplaan.
Projekt on varem kooskõlastatud 23.04.2012 nr 17868.
/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega

Lauri Aim
Projektijuht
Keskkond & Partnerid OÜ
56 478 957
lauri@mahutid.ee
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
17868 23.04.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Vohnja küla vee- ja kanalisatsiooniprojekt.
Koostaja: Keskond ja Partnerid OÜ
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
13644 21.05.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Vohnja mõisa pargialale jäävate sildade ümberehituse-restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne.(Vohnja Kadrina maantee nr. 17152asuvate Vohnja 1 ja Vohnja2 sildade koos pealisehitusega)
mälestis: Vohnja mõisa park.15693 ( sillad 1 ja 2).
tellija: OÜ Tiltsi Eesti Filiaal
koostaja: SAJAS PROJEKT OÜ , arh. Niina Mäger, 2010.
töö nr. 2010/4
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
10450 25.11.2008 projekti
kooskõlastus
Vohnja-Kadrina mnt nr 17152 km 2,986 Vohnja 1 asuva ja km 2,850 asuva Vohnja 2 sildade koos pealesõitudega ümberehitamise-restaureerimise projekt. A54/08 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
10365 12.11.2008 uuringute aruanne Vohnja mõisa park reg. nr 15693. Vohnja-Kadrina km 2,986 asuva Vohnja 1 ja km 2,850 asuva Vohnja 2 sildade remondi pjoekti uuringute aruanne. Töö nr A54/08. Koostas N.Sosnina. Uuringud viidi läbi põhiprojekti täpsema koostamise eesmärgil. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
10364 12.11.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Vohnja-Kadrina maantee nr 17152 asuvate Vohnja 1 ja Vohnja 2 sildade koos pealesõitudega ümberehitamiseks-restaureerimiseks muinsukaitse eritingimused. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
5028 07.08.2006 kooskõlastus Vohnja mõisahoone maasoojuspumba pinnasekollektor. Vohnja mõisa park 15693
Koostaja: Movek Grupp OÜ
Tellija: Kadrina Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
1586 29.06.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused. Vohnja mõisa peahoone.reg.15692
; park 15693
koostaja:S.Pihlak
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam