Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34062 29.11.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Rakvere teatri parkla laienduse ja teatri väikese maja otsafassaadi restaureerimise ehitustööde järelvalve muinsuskaitseline aruanne. Koostaja Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo, tellija SA Rakvere Teatrimaja. Tallinn 1.nov. 2018; töö nr 18.04.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: kolmepoolne kooskõlastus - R.Niit, M.Kinks, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32595 15.05.2018 projekti
kooskõlastus
Lääne-Viru maakond Rakvere linn. F.R.Kreutzwaldi tn 2a ja Näituse tn 2. Rakvere Teatri parkla laiendus.
GAASIVARUSTUS, põhiprojekt. Tellija: RAKVERE TEARTIMAJA SA. Töö nr: 18G031.
Kooskõlastuse alus: kolmepoolne kooskõlastus - R.Niit, M.Kinks, A.Kivirüüt, U.Kadakas
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32506 03.05.2018 projekti
kooskõlastus
PARKLA LAIENDUS Kreutzwaldi 2a, Näituse tn. 2, Rakvere linn, Lääne-Virumaa. Eriosa: TUGEVVOOLUPAIGALDIS
Staadium: PÕHIPROJEKT. Koostas: KEK Elekter OÜ. T. Kurepalu, kontrollis: A. Kivistik. Töö: E1763. Tellija: SA RAKVERE TEATRIMAJA.
Kooskõlastuse alus: kolmepoolne kooskõlastus M. Kinks, R.Niit, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32391 16.04.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Parkla laiendus, konstruktsioonide osa, tugimüürid. Tööprojekt. Tellija: SA Rakvere Teatrimaja. Koostanud: A.V.R. Projekt, insener A.Klaasen, joonestas J.Kaasik. Töö nr 842/0218. Rakvere 2018.
Kooskõlastuse alus: vähendatud mahus kooskõlastusring: Merle Kinks, Reelika Niit, Anu Kivirüüt, Mirjam Abel. Parandused sisse viidud 10.04.2018
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32390 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
Parkla laiendus reo- ja sadevee kanalisatsioon. Põhiprojekt. Tellija: SA Rakvere Teatrimaja. Koostanud: A.V.R. Projekt, insener A.Klaasen, joonestas S.Uuli. Töö nr 842/0218.
Kooskõlastuse alus: vähendatud mahus kooskõlastusring: Merle Kinks, Reelika Niit, Anu Kivirüüt, Mirjam Abel. Parandused sisse viidud 10.04.2018
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
31890 26.01.2018 projekti
kooskõlastus
RAKVERE TEATRI PARKLA LAIENDUSE ja TEATRI VÄIKESE MAJA OTSAFASSAADI RESTAUREERIMISE ehitusprojekt arhitektuurse põhiprojekti staadiumis. Töö nr 17.04. Tellija: SA Rakvere Teatrimaja
KOOSKÕLASTUSE ALUS: 19.12.2017 toimunud kooskõlastamise komisjoni koosolek, protokoll nr 369.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
30572 03.08.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Rakvere linn, Kreutzwaldi tn 2a ja Näituse tn 2. Parkla alale jääva amortiseerunud puithoone lammutuse, teatri väikese maja tagafassaadi osalise remondi ja maa-alale jäävate paemüüride rekonstrueerimise muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 17.03 Koostaja Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo OÜ. Tellija SA Rakvere Teatrimaja. Alus: 25.07.2017 KKK protokoll nr 359. Täiendused/parandused on tehtud. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
23060 16.07.2014 trassi kooskõlastus Eriosa: ELEKTRI- JA SIDEVARUSTUS
Staadium: PÕHIPROJEKT
Objekt: RAKVERE TEATRI KINO-PROOVISAAL
Kreutzwaldi 2b, Rakvere linn, Lääne-Virumaa

Kultuurimälestised:
Rakvere frantsisklaste kloostri müürid reg. nr 15727 kaitsevöönd
Rakvere mõisa peahoone ja teatrihoone reg. nr. 15722 ja kaitsevöönd
Rakvere mõisa tõllakuur reg. nr.15726 kaitsevöönd
Rakvere vanalinna muinsuskaitseala reg. nr. 27012
Tellija: SA RAKVERE TEATRIMAJA

Koostas: KEK ELEKTER OÜ,T. Kurepalu.
E-post: kekelekter@kekelekter.ee
RAKVRERE 2014

Kooskõlastamise alus: projekti on läbi vaadanud ja heaks kiitnud MKA Inga Raudvassar, Ulla Kadaks, Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
20761 12.07.2013 kooskõlastus Rakvere Teatri peahoone kohviku ja abiruumide sisekujunduse korrektuur.
ESKIIS.
Kreuzwaldi 2a RAKVERE
tellija: SA Rakvere Teatrimaja
koostaja. OÜ A.V.R.Projekt
märkus: arhitekt Raul Vaiksoo on kursis ja nõus kohviku siskujunduse muudatustega.allkirjastataud 27.06 2013
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
14892 20.12.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitseline aruanne. Rakvere teatrihoonete fassaadide hooldusremondi järelevalve.
tellija: SA Rakvere Teatrimaja
aadress: Kreutzwaldi 2a RAKVERE
koostaja: Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo OÜ, arhitekt R.Vaiksoo. TALLINN 01.12.2010
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam