Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38300 18.08.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Rakvere Õpetajate Seminari peahoone rõdu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Rakvere Ametikool. Eisma 2020.
Heaks kiidetud M.Abeli, M.Kinksi, P.Norki ning V.Eiche teadmisel.
Dokumendihaldus: 18.08.2020 nr 5.1-17.2/1941-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32403 18.04.2018 kooskõlastus Rakvere Ametikooli õpilaskodu ehitusprojekt. Staadium: eelprojekt. Tellija: Rakvere Ametikool. Projekteerija BOA OÜ, Anto Savi. Üldosa töö nr 008-17EP. Projekt koosneb kümnest köitest.
Köide 1- Üldosa, vastutav spetsialist Anto Savi
Köide 2- Välisruum, vastutav spetsialist Kersti Lootus ja Andrus Heno
Köide 3- Arhitektuur, vastutav spetsialist Anto Savi
Köide 4- Sisearhitektuur, vastutav spetsialist Tarmo Piirmets
Köide 5- Ehituskonstruktsioonid, vastutav spetsialist Egon kivi
Köide 6- Küte, ventilatsioon ja jahutus, vastutav spetsialist Ivar Kravets
Köide 7- Veevarustus ja kanalisatsioon, vastutav spetsialist Veiko Loorents
Köide 8- Tugev- ja nõrkvool ning automaatika, vastutav spetsialist Riho Kirss
Köide 9- Energiamärgis, vastutav spetsialist Ivar Kravets
Köide 10- Lammutusprojekt, vastutav spetsialist Egon Kivi
KOOSKKÕLASTUSE ALUS: MUINSUSKAITSEAMETI KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 03. APRILLI 2018 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 376. Märkused sisse viidud 16.04.2018
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19557 16.01.2013 kooskõlastus Koostootmisjaam Päikese 4 Rakvere. Tellija: Elektrilevi OÜ, koostaja: Eesti Energia Võrguehituse AS Ida piirkond, projekteerija Kuno Pärn. Rakvere, nov. 2012. MÄRKUS: Tegemist Õpetajate seminari peahoone idaküljele ehitatud juurdeehituse vahetusse lähedusse rajatava väikese alajaamaga. Jääb krundi kagunurka, ei varja vaateid peahoonele ega teistele mälestistele. Päikese tänava poolne külg, kuhu rajatis tuleb, on niigi ääristatud katlamaja, garaazide ning muude tehno- ja tööstusrajatistega. Kooskõlastuseks läbi vaadanud A.Kaldam ja M.Abel. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19450 20.12.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitseline aruanne. Rakvere ametikoolipeahoone restaureerimistööde kohta.
ehitismälestis: 15729 - Rakvere õpetajate seminari peahoone, Piiri tn 8.
Kaust I, Kaust II,
koostaja: Osaühing KATTERO GROUP, Peeter Sooväli. Rakvere 2012.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17187 24.01.2012 uuringute aruanne Rakvere õpetajate seminari pehoone aula täiendavate viimistlusuuringute aruanne.
koostaja:OÜ ARC PROJEKT jaanuar 2012
töö nr. 2011-066
märkus: uuringutel ei leitud algupärast viimistluslahendust.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
16913 07.12.2011 kooskõlastus Rakvere Ametikooli peahoone uued aknad (muudatustega).
tellija: Pärnu REV
koostaja: Alexmit OÜ,
märkus: 1.muudatuste joonised kooskõlastatud põhiprojekti autoriga arh. J.Pärnamaa 11.11.11.
2. joonise on läbi vaadanud ja märkused lisanud Thea Laidvere ja Anne Kaldam.
Muinsuskaitseameti märkused kooskõlastusele:
1. Avatäidete paigaldamisel ei ole lubatud kasutada montaaživahtu
2. Avatäited paigaldamisel mälestisele kasutada ajaloolisi traditsioonilisi ehitusvõtteid
3. Restaureeritavatel avatäidetel kasutada algseid metallmanuseid
4. Uutel avatäidetel kasutada algsetele metallmanustele sarnaseid tooteid

3. uute akende paigaldamistöödega võib jätkata homsest 08.12.2011.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15721 30.05.2011 trassi kooskõlastus 1. Trassid ei läbi mälestisi, vaid jäävad mälestiste kaitsevöönditesse.
2. Arheoloogiliste leidude puhul teavitada Muinsuskaitse Länne-Virumaa vaneminspektorit
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
14766 29.11.2010 projekti
kooskõlastus
Piiri tn 8, Rakvere Lääne- Virumaa
Ventilatsioon ja jahutus
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
14765 29.11.2010 projekti
kooskõlastus
Piiri tn 8, Rakvere Lääne- Virumaa
Konstruktsioonid
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
14764 29.11.2010 projekti
kooskõlastus
Piiri 8, Rakvere Lääne - Virumaa
Sisekujundus
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere