Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32533 07.05.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitseline aruanne. Tallinna tn 3 õueala rekonstrueerimine ja Tallinna tn 3/1 laiendamine. POLITSEIMUUSEUMI KOHTULABORI JA ÕUEALA EHITUSTÖÖD. Aruande koostaja: Einar Kaldam. Tellija: SA Virumaa Muuseumid. Rakvere, aprill 2018. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
29551 27.03.2017 uuringute aruanne Jonuks, Tõnno. 2017. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal Tallinna tn 3 hoovis. OÜ Muinaslabor. Tartu. Tellija: SA Virumaa Muuseumid Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29499 17.03.2017 uuringu tegevuskava Jonuks, Tõnno. Arheoloogiliste uuringute programm Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal Tallinna tn 3 hoovis. OÜ Muinaslabor. Tartu, 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28836 14.12.2016 projekti
kooskõlastus
Põhiprojekt läbi vaadatud väikse kooskõlastuskomisjoniga (M.Kinks, R.Niit, K.Truu, A.Kivirüüt). Parandused on sisse viidud ning projekt korrektne.
Rakvere Tallinna t 3. Eesti Politseimuuseumi edasiarendus I etapp (abihoone). Arhitekt Merike Kordeme.
Koostaja Norwood Group OÜ, tellija SA Virumaa Muuseumid.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
28071 19.08.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinna tn 3 muinsuskaitse eritingimused ümberehitusprojekti koostamiseks. Eesti Politseimuuseumi edasiarendus I etapp.
Koostas FIE Anne Kaldam
Alus: KKK otsus 09.08.2016, protokoll 331.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
27888 13.07.2016 muinsuskaitse
eritingimused
MKET detailplaneeringu jaoks. ,,Rakvere linn Tallinna tn5/5a kinnistu ja sellega piirneva tänava-ala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused''
Alus KKK 29.06.2016, protokoll nr 329. Vajalikud parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
27782 28.06.2016 projekti
kooskõlastus
Ehitada Tallinna tn 3 õueala keskosa ümber ühte tasapinda, mis piirata tugimüüriga ning paigaldada ekspositsioonialal uus katend.
A.V.R. Projekt OÜ, insener: Aivar Klaasen.
Alus: Arheo KK koosolek 17. ja 20. juunil, protokoll nr 88.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
11256 01.04.2009 infostend Reklaamaluse paigaldamine hoone esifassaadile. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
4035 06.02.2006 tööde teostamise
aruanne
Rakvere kohtuhoone muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Koostaja: Einar Kaldam
Tellija:SA Virumaa Muuseumid
Rakvere 2005
2288 17.01.2005 projekti
kooskõlastus
Välisviimistluse põhiprojekt.Hoone projekteerimistööd.Põhiprojekt II varjant.
Tallinna tn 3a.Rakvere. RAKVERE KOHTUHOONE REG. NR. 15735
Arh. A.Rekkaro.
MKE nr.1284. 29.04.2004 K.Etverk
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam