Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28041 15.08.2016 detailplaneering Tallinna tn 5/ 5a kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering.

Alus: KKK koosolek 19.07.2016, protokoll 330.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
27888 13.07.2016 muinsuskaitse
eritingimused
MKET detailplaneeringu jaoks. ,,Rakvere linn Tallinna tn5/5a kinnistu ja sellega piirneva tänava-ala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused''
Alus KKK 29.06.2016, protokoll nr 329. Vajalikud parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
10791 14.01.2009 kooskõlastus Sisekujundusprojekt.
/ajutiste uste paigaldamine I korrusele koridori / Tallinna tn.5, mälestis:
tellija: Rakvere Linnavalitsus
koostaja: arh. Raul Kull 2008 Rakvere.
märkus: 1. vastavalt muinsuskaitse eritingimustele
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
8177 19.11.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused remondiks ja restaureerimiseks.
arhitektuurimälestis: Elamu Rakveres Tallinna tn 5 reg.nr.15736
tellija: Rakvere Linnavalitsus.
koostaja: Rähni, Mare juhtiv spetsialist
Märkus: 1. KKK NR. 117, 06.11.2007.p. 26.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
412 16.05.2003 tööde teostamise
aruanne
RESTAUREERIMISTÖÖDE ARUANNE
Objrkt Elamu TALLINNA TN5
reg. nr. 15736
VENTILATSIOONITÖÖD.
KOOSTSJA. JAAK KIMMEL JA VALMAR JÄRG
luba 147.5.12.2002.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam