Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36918 12.02.2020 projekti
kooskõlastus
Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus. Eelprojekt. Vastutav arhitekt Joel Kopli. Töö nr 190517. Tellija Rakvere Linnavalitsus.
MÄRKUS:
Töö- ja tehnoloogiakeskus jääb mälestiste ühisesse kaitsevööndisse. Projektdokumentatsioon koosneb 11 köitest.
Kooskõlastuse alus: Menetluskomisjon 04.02.2020, protokoll 422.
Ehitusloa taotlus nr 2011271/01141
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
36257 28.10.2019 projekti
kooskõlastus
Vabaduse tn 4 liitumine Rakvere linnas Lääne-Viru maakonnas. Tööprojekt. Nr LP7256, LP7257, LP7258. Tellija: Elektrilevi OÜ. Paide, oktoober 2019.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud kosseisuga komisjon kooseisus M.Abel, R.Uustalu, M.Kinks.
WD: Ehitusloa taotlus nr 1911271/23209
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19563 17.01.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Riigivara Kinnisvara AS. Töö tegija: Tarvaprojekt OÜ. 2012 aastal. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
18689 31.08.2012 kooskõlastus KATUSEPLAANI MUUDATUSE KOOSKÕLASTUS.
Joonis koostatud 31,08,2012, arhitekt Katrin Uibo

märkus: 1.plekitahvile mõõtude muudatusega nõus MKA T.Laidvere ja R. Niit. A.Kaldam
2. muudatuste joonis lisatakse aruande kausta.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
18510 26.07.2012 kooskõlastus Rakvere Gümnaasiumi fassaadi krohvisegu Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
17423 28.02.2012 tööprojekti
kooskõlastus
TÖÖ NIMETUS:
1. RAKVERE GÜMNAASIUM. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED HOONE KATUSE JA FASSAADIDE RESTAUREERIMISEKS NING ENERGIATÕHUSUSE PARENDAMISEKS
(ehitismälestis, mälestise registri nr. 15739)
2. RAKVERE GÜMNAASIUM. HOONE KATUSE JA FASSAADIDE RESTAUREERIMISE NING ENERGIATÕHUSUSE PARENDAMISE PÕHIPROJEKT
(ehitismälestis, registri nr. 15739)

TÖÖ NR.T2388/11-1, KÖIDE I,
KOOSTAMISE AEG: detsember2011-jaanuar2012.
Vastutav spetsialist Andres Mikker +372 5025338, Arhitekt Katrin Uibo +372 5690637

TELLIJA:RAKVERE LINNAVALITSUS (reg.nr. 75025064) 44306 RakvereTallinna tn. 5, +372 3225870

EHITISE AADRESS:LÄÄNE-VIRU MAAKOND Rakvere Vabaduse tn.1

KOOSKÕLASTUS: 1. põhiprojekti koosseisus on muinsuskaitse eritingiimused
2. kolmepoolne kooskõlastus, p.projekt on läbi vaadatud MKA Thea Laidvere, Tarvi Sits ja Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
14652 10.11.2010 detailplaneering RAKVERE LINNA VABADUSE PLATSI DETAILPLANEERING.
tellija: Rakvere Linnavalitsus
koostaja: Rakvere Linnavalitsus projekteerija - planeerimisspetsialist Erkki Leek
töö nr. 01/2010
märkus: 1.MKA kooskõlastamise komisjon 31.08.2010pr. 185. p 10.
2. parandused on sisse viidud 10.11.2010
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
12080 24.08.2009 tööde teostamise
aruanne
Rakvere gümnaasiumi peahoone, reg. nr 15739,peasissepääsu renoveerimistööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Aruande koostaja Valmar Järg. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
10790 14.01.2009 kooskõlastus Rakvere gümnaasiumi sisehoovi kujundus. Põhiprojekt.
MÄLESTIS:Rakvere gümnaasiumi reg. nr. 15739 kaitsevöönd.
aadress: Vabaduse tn1 Rakvere linn
tellija: Rakvere Linnavalitsus
koostaja: ARH. Raul Kull. Rakvere 2008
märkus: 1. eskiis kooskõlastatud protokoll nr. 143 02.12.2008
2. MKA T. Laidverega kokkulepe
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
10621 15.12.2008 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitseline aruanne.
Rakvere gümnaasiumi juurdeehituse-galerii ja ümbruse vertikaalplaneerigu tööde järelevalve mk. aruanne.
mälestis: Rakvere gümnaasium reg. nr. 15739
teostaja: Tarvaprojekt OÜ, M.Jõe
tellija: Rakvere linnavalitsus
märkus: täiendused on sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam