Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25940 08.10.2015 projekti
kooskõlastus
Arkna mõisa pargi taastamise põhiprojekt. Botaanikaaed tervistav aed. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
25336 03.07.2015 projekti
kooskõlastus
Rakvere-Aseri-Kohtla-Järve-Pargitaguse valguskaabel mikrotorustikus. IV etapp. Moonaküla-Rägavere.
Kooskõlastuse alus: kirjavahetus A. Kivirüüt, U. Kadakas.
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
24558 16.03.2015 kooskõlastus „Arkna mõisa pargi veeolude reguleerimise projekt. Pargi kraavide puhastamise ja truupide rekonstrueerimise põhiprojekt“, koostaja Maa ja Vesi AS, tellija Arkna Terviseküla MTÜ. Töö nr 1502, Tallinn 2015.
MÄRKUS: Parandused sisse viidud (kiri nr 20.02.2015 nr 1.1-7/693).
Kooskõlastuse alus: väike ring: Silja Konsa, Merle Kinks, Reelika Niit, Ilona Merzin, Mirjam Abel (e-kirjavahetus: 18.02.2015).
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
21981 04.02.2014 projekti
kooskõlastus
Arkna mõisa park, reg nr 15745, pargi taastamise projekt. Koostaja OÜ Lootusprojekt, arhitekt Kersti Lootus. Tellija Värvikeskuste Grupp OÜ. Tallinn 2013, töö nr 1311. KOOSKÕLASTUSE ALUS: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. jaanuar 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 267. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
21979 03.02.2014 haljastusprojekti
kooskõlastus
Arkna mõisa park, reg nr 15745,taastamise projekt. Puittaimestiku haljastuslik hinnang. Koostaja OÜ Lootusprojekt, arhitekt Kersti Lootus. Tellija Värvikeskuste Grupp OÜ. Tallinn 2013, töö nr 1311. KOOSKÕLASTUSE ALUS: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. jaanuar 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 267. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
21976 03.02.2014 hooldusjuhend,
tegevuskava
Arkna mõisa park, taastamise projekt. Hoolduskava. Koostaja OÜ Lootusprojekt, arhitekt Kersti Lootus. Tellija Värvikeskuste Grupp OÜ. Tallinn 2013, töö nr 1311. KOOSKÕLASTUSE ALUS: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. jaanuar 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 267. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
21182 17.09.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Arkna mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Mälestis: Arkna mõisa park, reg nr 15745. Koostaja OÜ Lootusprojekt, Kersti Lootus. Tellija Värvikeskuste Grupp OÜ. Kooskõlastuse alus: KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 27. august 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 257 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
14149 13.08.2010 uuringute aruanne Arheoloogiline järelevalve Arkna mõisa pargis vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevamisel Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
13646 21.05.2010 trassi kooskõlastus Rakvere valla Arkna küla vee ja kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimine.
aadress: Arkna küla Rakvere vald
tellija: AS Terrat
koostaja: SWECO Projekt AS
töö nr. 10210-0026, mai 2010
märkus:1. trassid kulgevad põhiliselt mööda teed ja vanades trassikohtades -asukoahaga mälestiste kaitsevööndis.
2.sisseviigud ehitatakse kultuurimälestisi kahjustamata.
3. joonistel on määratletud tsoonid, kus tuleb kaevetöödel olla tähelepanek ja kultuurileiu korral kutsutakse kohale Muinsuskaitseameti esindaja
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
1039 22.01.2004 kooskõlastus Raieloa kooskõlastus. Rakvere Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam