Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44598 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Imastu mõisa peahoone ruumide 30 JA 31 laemaalingute konserveerimise aruanne H&M Restuudio OÜ
14.10.2022
43944 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Imastu mõisa ruumide №26 ja №31 laerosettide demonteerimine ja konserveerimine H&M Restuudio OÜ
19.07.2022
41232 hooldusjuhend,
tegevuskava
  H&M Restuudio OÜ 09.08.2021
38608 uuringute aruanne   H&M Restuudio OÜ 01.10.2020
38069 uuringu tegevuskava   H&M Restuudio OÜ 12.07.2020
37603 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  H&M Restuudio OÜ 11.05.2020