Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37206 24.03.2020 projekti
kooskõlastus
Moe mõisa viinavabriku torni taastamise põhiprojekt. Töö nr P-1933. Tellija: Moe MÜ.
Kooskõlastuse alus: (AHM) M.Kinks, M.Abel, P.Nork
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
36118 16.10.2019 kooskõlastus Moe mõisa viinavabrik. Hoone nr 1 keskmise kõrgema osa avariiohtliku nurgapilastri müüritise toestamine ja taastamine. Tellija Moe OÜ. Töö nr 1909P01.
Kooskõlastuse alus: vähendatud mahus komisjon - M.Kinks, V.Eiche, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35324 12.06.2019 projekti
kooskõlastus
Moe mõisa viinavabrik. Fassaadide restaureerimine. Põhiprojekt (05.06.2019). Töö nr P-1907. Koostaja OÜ Inrestauraator Projekt (Insener I. Jakobson, arhitekt K. Arulaid). Tellija Moe OÜ. Alus: Merle Kinks, Anita Jõgiste, Raili Uustalu nõusolek. Eskiisprojekt KKK-s 30.04.2019 (protokoll 404), wd-s kiri nr 5.1-17.9/1099-1. Maastikuarhitekt, Raili Uustalu
34879 15.04.2019 projekti
kooskõlastus
Moe mõisa viinavabrik. Katuste restaureerimine. Põhiprojekt (28.03.2019). Töö nr P-1907. Koostaja OÜ Inrestauraator Projekt (I. Jakobson, K. Arulaid). Tellija Moe OÜ. Kooskõlastus Anita Jõgiste, Virgo Eiche ja Raili Uustalu. Maastikuarhitekt, Raili Uustalu
34326 15.01.2019 kooskõlastus Moe mõisa viinavabriku hooneosade lammutusprojekt. Koostanud: Naagel Ehitus OÜ, arh. F.Tomps. Tellija: Estonian Spirit OÜ. Töö nr: LA 100-16.
Kooskõlastuse alus: Kooskõlastamise komisjoni vähendatud koosseis - M.Kinks, R.Niit, A.Jõgiste, M.Abel.
WD nr 5.1-17.6/902-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
28971 30.12.2016 projekti
kooskõlastus
Eesti alkoholi ja karastusjoogitööstuse teemapargi muuseumi rajamise restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt.
Koostaja: Arhitektuuribüroo A&K OÜ
Tellija: Moe Mõis MTÜ
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28687 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Moe mõisa viinavabriku idatiiva interjööri restaureerimis- ja ümberehitusprojekti koostamiseks. Koostaja FIE Anne Kaldam, tellija Estonian Spirit OÜ.

Kooskõlastuse alus: KKK 15.11.2016 protokoll nr 339 otsusega nõutud parandused on sisse viidud ning eritingimused korrastatud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
27985 29.07.2016 projekti
kooskõlastus
Moe mõisa viinavabriku torni konserveerimise põhiprojekt ja fassaadide ning katuste eskiislahendused. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
27653 13.06.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused fassaadide ja katuste restaureerimiseks ning välisarhitektuuri restaureerimise projekti koostamiseks. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu