Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13517 29.04.2010 detailplaneering Pae ja Paeniidu kinnistute detailplaneering, Pae ja Paeniidu kinnistu, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa. Koostaja: On Arhitektid OÜ. Tellija: OÜ Marvelor. Töö nr 01009. Tallinn 2010. KKK protokoll nr 177, kp. 20.04.2010 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
9806 25.07.2008 projekti
kooskõlastus
Tugimaantee T20 Põdruse-Kunda-Pada Km 0,00-13,14 remondi tehniline projekt I etapp: Andja -Kunda (km 7,00-13,4).
Projektdokumentatsioon ja joonised. Kaust 2. Andja terasplaatidest truup
Koostaja: Toner-Projekt
Tellija: Viru teedevalitsus
Töö nr 01.1/08
Projekti töö maa-ala jääb Andja kivisilla kaitsevööndisse.
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar