Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30651 16.08.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Võhmuta mõisa väravahoone läänepoolse I korruse toa remont-restaureerimise tööde lõpetamine: põrand, seinad ja lagi, avatäited. J.Noška. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
23452 23.09.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Vundamendi hüdroisoleerimine, tööjoonis. Koostas V.Eiche. Töö nr TP-01-09-2014.
Kooskõlastamise alus: väike ring (22.09.2014) R.Niit, I.Merzin, M.Kinks, M.Abel.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19706 13.02.2013 projekti
kooskõlastus
Võhmuta mõisa väravahoone, reg nr 15872,RESTAUREERIMINE
Põhiprojekt.
Tamsalu vald Võhmuta küla
Koostaja Teigar Sova Arhitektid OÜ, vastutav spetsialist Vahur Sova, projekteerija Aita Teigar.
Tellija OÜ Wechmuth Manor OÜ.
Märkus:1.MKA Kooskõlastamise komisjon protokoll 11.12. 2012, nr.241
2.täiendatud 13.02.13.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17272 01.02.2012 projektieelne
kooskõlastus
VÄRAVAHOONE RESTAUREERIMINE.
ESKIISPROJEKT
15872 - Võhmuta mõisa väravahoone, Võhmuta küla Võhmuta mõi
koostaja: Teigar Sova Arhitektid Osaühing. arh. Aita Teigar
tellija/omanik:OÜ WECMUTH MANOR OÜ
märkus: 1. kooskõlastus kolmepoolne
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17270 01.02.2012 muinsuskaitse
eritingimused
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED VÄRAVAHOONE RESTAUREERIMISEKS.
15872 - Võhmuta mõisa väravahoone, Võhmuta küla Võhmuta mõi
koostaja: Teigar Sova Arhitektid Osaühing. arh. Aita Teigar
tellija/omanik:OÜ WECMUTH MANOR OÜ
märkus: 1. kooskõlastus kolmepoolne
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
4874 03.07.2006 trassi kooskõlastus Gareth Philip Nniblett, Võhmuta mõisahoone liitumine. (elektrikaabli ja jaotusvõrgu liitumiskilbi paigaldamine)
projekt: AS ELPEC
tellija: OÜ Jaotusvõrk Virumaa Piirkond
märkus: tagada arheoloogiline järelevalve.(teest idapoolsel kinnistul nr.
KKK 27.06.06. Protokoll 83 p16.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam