Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34512 14.02.2019 trassi kooskõlastus ELA118 Lääne-VIRUMAA, Haljala vald, Vihtra- Vergi- Võsu- Käsmu- Võhma valguskaabel mikrotorustikus. Tööprojekt. Koostanud: Kirjanurk OÜ. Projekti koostaja: Marko Mittal. Tellija: EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA. Töö nr. 1858P (2014-2020.11.01.18-0040)
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 167, kp 01.02.2019
WD nr 5.1-17.6/62-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
4390 24.04.2006 detailplaneering Kaitsevööndis detailplaneering .
nimetus: Väljasoo katastriüksuse detailplaneering. Altja külas Vihula vallas Lääne-Virumaal
Arhitektuurimälestiste Uustalu talukompleksi kaitsevööndis. Mälestised reg. nr. 15878-15886.
koostas: OÜ PROJEKTEERIMISKESKUS. Tallinna tn 21 44311 Rakvere. arh. I.Oll
tellija: Vihula Vallavalitsus
KKK nr. 77 04.04.2006 p10.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam