Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39448 06.01.2021 kooskõlastus Kellasüsteemi elektripaigaldis Ilumäe kabelis
Töö nr: ET 20 21
Tellija: EELK Ilumäe kogudus
Kooskõlastuse alus: AHM Janika Turu, Mirjam Abel, Kadri Kopso
Lääne-Virumaa nõunik, Kadri Kopso
39446 06.01.2021 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ilumäe kabeli kellasüsteemi elektrifitseerimise ja katkise tornikella (mälestis nr 28053) ümberpaigutamise tegevuskava. Tellija: EELK Ilumäe Kogudus.
Heaks kiitmise alus: M.Abel, L.Lainvoo, J.Turu, K.Tael, S.Sombri.
Dokumendihaldus: 06.01.2021, nr 5.1-17.2/119-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
38902 09.11.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ilumäe kabeli käärkambri ukse varikatuse joonised. Koostaja: U.Kullerkupp, Hektolan OÜ. Tellija: Ilumäe Kogudus.
Heaks kiidetud M.Abeli, M.Kinksi ja S.Sombri teadmisel.
Dokumendihaldus 09.11.2020, nr
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
33826 05.11.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ilumäe kabeli torniruumi restaureerimine. Muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Aruande koostaja: Anne Kaldam.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: kolmepoolne kooskõlastus: R.Niit, M.Abel, A.Martin
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
24288 04.02.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Altarivõre taastamine ja puitpõranda rajamine altari ette. Tegevuskava. Töö teostaja: OÜ Kuukaar (E 159/2004), konsultant Tõnu Vainküla (VS 257/2006)
Töö tellija: EELK Ilumäe Kogudus.
Kooskõlastuse alus: väikese ringi kooskõlastus: Ü.Jukk, M.Kinks, I.Merzin, R.Niit, M.Abel.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19999 04.04.2013 tööde teostamise
aruanne
Ilumäe kabel. Põranda restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelvalve aruanne. 2012 Rakvere. Tööde tellija: EELK Ilumäe kogudus. Tööde teostaja: OÜ Oto Ehitus. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19854 11.03.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Ilumäe kabeli 2010 ja 2011 aastal restaureeritud 6akna ja 2011 restaureeritud saali lae tööde aruanne.
koostaja: Osaühing H.Uuetalu. A.Uuetalu
töö nr. 2013-01
Tallinn veebruar 2013.a.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
18421 06.07.2012 trassi kooskõlastus II0265 Ilumäe F2 pingeparandamine.
Ilumäe küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa
koostaja: Eesti Energia Võrguehitus AS (10665798), projekteerija Siim Imre
märkus: kaabli paigaldus kultuurimälestise reg.nr 15887,10555,5795, 5794 kaitsevööndis, mälestistest üle tee.
Kultuuriväärtusliku leiu korral teatada Muinsuskaitseametisse.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15323 21.03.2011 haljastusprojekti
kooskõlastus
Palmse mõisa alleede rekonstrueerimise projekt. Alleepuude seisukorra hinnang. Ettepanekud alleeosade taastamiseks.
tellija: Riigimetesa Majandamise Keskus
koostaja: Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 08.02.2911 pr. 196 , kinnitatud 14.02.2011
2. täiendused on sisse viidud
3. käsitletavad alleed jäävad teiste kultuurimälestiste kaitsevööndtesse - tiitellehele lisatud loend.( 13 kultuurimälestise kaitsevööndis- Palmsest Ilumäe kabelini.)
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
14717 22.11.2010 tööprojekti
kooskõlastus
ILUMÄE KABELI II ETAPI MUINSUSKAITSELISED ERITINGIMUSED
JA RESTAUREERIMISTÖÖDE PÕHIPROJEKT
koostaja: H.UUETALU OÜ, H.Uuetalu, I.Kannelmäe. Tallinn okt. 2010
tellija: EELK ILUMÄE KOGUDUS.

märkus: 1. MKA kooskõlastamise komisjon 09.11.2010. protokoll 190, kinnitatud Kalev Uustalu Muinsuskaitseameti peadirektor 18. november 2010
2. täiendused on sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam