Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38535 22.09.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Palmse mõisa härrastemaja sokli ja tagumise terrassi põranda remondi tegevuskava. Töö nr P-2046. Tellija: SA Virumaa Muuseumid.
Heaks kiidetud M.Kinksi, D.Lukase, V.Eiche ja M.Abeli osalusel.
Dokumendihaldus 22.09.2020, nr 5.1-17.2/2264-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35261 04.06.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Palmse mõisas (Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) 2019. aastal läbi viidavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34000 19.11.2018 trassi kooskõlastus „Palmse mõisakompleksi ühendamine ühiskanalisatsiooniga“, koostanud Heka Projekt OÜ, tellija SA Virumaa Muuseumid, töö nr 18-56.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 158, kp 19.10.2018.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
30218 15.06.2017 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisakompleksi fiiberoptiline kaabel Töö nr 285-17 Tellija Telia Eesti AS
Kooskõlastatud: Peeter Nork, Reelika Niit, Ulla Kadakas
Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
15323 21.03.2011 haljastusprojekti
kooskõlastus
Palmse mõisa alleede rekonstrueerimise projekt. Alleepuude seisukorra hinnang. Ettepanekud alleeosade taastamiseks.
tellija: Riigimetesa Majandamise Keskus
koostaja: Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 08.02.2911 pr. 196 , kinnitatud 14.02.2011
2. täiendused on sisse viidud
3. käsitletavad alleed jäävad teiste kultuurimälestiste kaitsevööndtesse - tiitellehele lisatud loend.( 13 kultuurimälestise kaitsevööndis- Palmsest Ilumäe kabelini.)
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
8419 19.12.2007 projekti
kooskõlastus
PIIRDEAED.
Palmse mõisa härrastemaja piirdeaia remont-restaureermine Põhiprojekt.
Palmse mõisa park reg. nr. 15894
koostas: Restauraatorprojekt OÜ
tellija: SA VIRUMAA MUUSEUMID
märkus:1. peainspektor J.Valiga kooskõlastatud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
2797 25.04.2005 tööde teostamise
aruanne
Aruanne.Palmse mõisa lõvipaari konserveerimine.
OÜ Vana Tallinn.
koostas: M.Limberg
tellija: SA Virumaa Muuseumid.
Palmse mõisa peahoone.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
862 27.11.2003 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa härrastemaja keldrikorruse ümberehiyuse tööprojekt.
Köited I-V, TALLINN 2003.A.
ARH. A.KANN,V. KUKKUR.
KKK 25.11.03. tallinnas./märkused/
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
159 14.02.2003 kooskõlastus Nr.4107 Palmse mõisa härrastemaja keldrikorruse rekonstrueerimise eskiisprojekt (kaust arhiivis). Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
114 08.05.2002 kooskõlastus projekt: Palmse mõisa härrastemaja "Välisviimistluspass"
projekteerija: OÜ RESTAURAATORPROJEKT,reg. nr. 10166233.lits. 184/96-k. arh. A.Kann, V. Kukkur.
kooskõlastus: 16.05.02.a. nr. 3983MKA- j. Vali.
/K, 22.01.03/
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam