Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35261 04.06.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Palmse mõisas (Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) 2019. aastal läbi viidavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34512 14.02.2019 trassi kooskõlastus ELA118 Lääne-VIRUMAA, Haljala vald, Vihtra- Vergi- Võsu- Käsmu- Võhma valguskaabel mikrotorustikus. Tööprojekt. Koostanud: Kirjanurk OÜ. Projekti koostaja: Marko Mittal. Tellija: EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA. Töö nr. 1858P (2014-2020.11.01.18-0040)
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 167, kp 01.02.2019
WD nr 5.1-17.6/62-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
34000 19.11.2018 trassi kooskõlastus „Palmse mõisakompleksi ühendamine ühiskanalisatsiooniga“, koostanud Heka Projekt OÜ, tellija SA Virumaa Muuseumid, töö nr 18-56.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 158, kp 19.10.2018.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32879 20.06.2018 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Palmse mõisas (Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) 2018. aastal läbi viidavate arheoloogiliste uuringute kava. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn, 11.06.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30218 15.06.2017 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisakompleksi fiiberoptiline kaabel Töö nr 285-17 Tellija Telia Eesti AS
Kooskõlastatud: Peeter Nork, Reelika Niit, Ulla Kadakas
Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
17859 20.04.2012 haljastusprojekti
kooskõlastus
Palmse mõisa pargi inventeerimine ja rekonstrueerimise projekt
Kõrghaljastuse seisukorra hinnang.Muinsuskaitse eritingimused pargi rekonstrueerimiseks.Ettepanekud kõrghaljastuse taastamiseks põhiprojekti staadiumis.
ehitismälestis: 15894 - Palmse mõisa park, Palmse küla, Palmse mõisakompleks
(Pargiga seotud kultuurimälestised. Palmse mõisakompleksis olevad ehitismälestised).
tellija: SA Virumaa Muuseumid
koostaja:OÜ ARTES TERRAE, E.Kaare, S.Nurme.
töö nr. 43KP11
Tartu 2012
märkus:1. kooskõlastamise komisjon 21.02.2012 pr. 221 otsus: ekspertnõukogusse.
2.kooskõlastamise komisjon 03.04.2012 pr. 224 otsus: täiendamiseks
3. täiendused on sisse viidud /OÜ ARTES TERRAE kaaskiri nr. 053. 13.04.2012 /
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15323 21.03.2011 haljastusprojekti
kooskõlastus
Palmse mõisa alleede rekonstrueerimise projekt. Alleepuude seisukorra hinnang. Ettepanekud alleeosade taastamiseks.
tellija: Riigimetesa Majandamise Keskus
koostaja: Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 08.02.2911 pr. 196 , kinnitatud 14.02.2011
2. täiendused on sisse viidud
3. käsitletavad alleed jäävad teiste kultuurimälestiste kaitsevööndtesse - tiitellehele lisatud loend.( 13 kultuurimälestise kaitsevööndis- Palmsest Ilumäe kabelini.)
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
12598 23.11.2009 tööde teostamise
aruanne
Palmse mõisa härrastemaja piirdeaia remont-restaureerimise tööde muinsuskaitselise jäelevalve aruanne
Palmse mõisa park .reg. 15894
koostaja: Restaureaatorprojekt OÜ, A.Kann Tallinn 2009
töö nr. 0821
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
12597 23.11.2009 tööde teostamise
aruanne
Palmse mõisa Lähipargi 2008-2009 aastatel toimunud saneerimistööde muinsuskaitseline järelevalve ARUANNE.
Palmse mõisa park, reg- nr. 15894
koostaja: OÜ Restauraatorprojekt. projektijuht V.Kukkur. Tallinn 2009
töö nr. 0821
märkus: 1. aruandesse on lisatud koopiad tööde päevikust ja töökoosolekute protokollidest
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
10712 29.12.2008 kooskõlastus Pargi väikevormid. Palmse mõisa pargi territooriumile paigaldatavate istepinkide ja pargiurnide projektlahendus.
koostaja: Restauraatorprojekt OÜ, A.Kann dets. 2008.Tallinn
mälestis: Palmse mõisa park reg. nr. 15894
märkus: 1. soovituslikud pargi väikevormid
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam