Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
94 15.01.2003 kooskõlastus Nr. 4096. Suursilla 2002.a. renoveerimistööde järelvalve aruanne. (kaust arhiivis) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
2559 11.03.2005 muinsuskaitse
eritingimused
reg. 15894.Palmse mõisa park.Muinsuskaitse eritingimused lähipargi korrastamiseks.
A.Kann.
KKK 08 03 2005.
otsusest väljavõte E-kirjaga saadetud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
2935 26.05.2005 projekti
kooskõlastus
palmse mõisa pargi aedade ja väravate põhiprojekt.
Palmse mõisa park 15894
OÜ RESTAURAATORPROJEKT. töö nr. 0502/2
arhitekt. A.Kann, Tallinn 2005, /20 lehte./
KKK 17.05.05.täiendused.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
3711 17.11.2005 kooskõlastus Palmse mõisa park.
Dendroloogiline inventeerimine
Töö nr. 0502/3
A.Kann, V.Kukkur. Tallinn 2005.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
4685 02.06.2006 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa supelmajaesise pargiala põhiprojekt
Palmse mõisa park reg. nr. 15894
Tellija: SA Virumaa Muuseumid
koostas: Restauraatorprojekt OÜ arh. V. KANN
Tallinn 2006.a.
KKK 30.05.2006
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
6037 15.01.2007 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa aidahoone ja moonakatemaja vahelise piirdeaia ja värava projekt
tellija: SA Virumaa Muuseumid
koostas: Raul Kull
KKK PR.96.09.01.07
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
6122 31.01.2007 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa kriketiväljaku projekt
Palmse mõisa park reg nr 15894
Koostaja: Raul Kull
Tallija: SA Virumaa Muuseumid
Rakvere 2007
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
6709 23.04.2007 projekti
kooskõlastus
Regulaarpargi ala põhiprojekt.
koostas: Restauraatorprojekt OÜ.Tallinn 2007
tellija: SA Virumaa Muuseumid.
märkus: 1.peahoone lähiümbrus- regulaarpargi osa.
2.KKK101. 20.03.2007.täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
8262 28.11.2007 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa supelmajaesise pargiala põhiprojekt II VARIANT
Palmse mõisa park reg. nr. 15894
Tellija: SA Virumaa Muuseumid
koostas: Restauraatorprojekt OÜ arh. V. KANN
Tallinn nov. 2007.

märkus:1. varem kooskõlastatud "Palmse mõisa supelmajaesise pargiala põhiprojekt
Palmse mõisa park reg. nr. 15894
Tellija: SA Virumaa Muuseumid
koostas: Restauraatorprojekt OÜ arh. V. KANN
Tallinn 2006.a.
KKK 30.05.2006
2.muudatusena- haljastus jäetakse rajamata., lihtsustatud lava arhitektuuri
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
8419 19.12.2007 projekti
kooskõlastus
PIIRDEAED.
Palmse mõisa härrastemaja piirdeaia remont-restaureermine Põhiprojekt.
Palmse mõisa park reg. nr. 15894
koostas: Restauraatorprojekt OÜ
tellija: SA VIRUMAA MUUSEUMID
märkus:1. peainspektor J.Valiga kooskõlastatud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam