Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30218 15.06.2017 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisakompleksi fiiberoptiline kaabel Töö nr 285-17 Tellija Telia Eesti AS
Kooskõlastatud: Peeter Nork, Reelika Niit, Ulla Kadakas
Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
32879 20.06.2018 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Palmse mõisas (Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) 2018. aastal läbi viidavate arheoloogiliste uuringute kava. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn, 11.06.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34000 19.11.2018 trassi kooskõlastus „Palmse mõisakompleksi ühendamine ühiskanalisatsiooniga“, koostanud Heka Projekt OÜ, tellija SA Virumaa Muuseumid, töö nr 18-56.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 158, kp 19.10.2018.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
34512 14.02.2019 trassi kooskõlastus ELA118 Lääne-VIRUMAA, Haljala vald, Vihtra- Vergi- Võsu- Käsmu- Võhma valguskaabel mikrotorustikus. Tööprojekt. Koostanud: Kirjanurk OÜ. Projekti koostaja: Marko Mittal. Tellija: EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA. Töö nr. 1858P (2014-2020.11.01.18-0040)
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 167, kp 01.02.2019
WD nr 5.1-17.6/62-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35261 04.06.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Palmse mõisas (Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) 2019. aastal läbi viidavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
94 15.01.2003 kooskõlastus Nr. 4096. Suursilla 2002.a. renoveerimistööde järelvalve aruanne. (kaust arhiivis) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
2559 11.03.2005 muinsuskaitse
eritingimused
reg. 15894.Palmse mõisa park.Muinsuskaitse eritingimused lähipargi korrastamiseks.
A.Kann.
KKK 08 03 2005.
otsusest väljavõte E-kirjaga saadetud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
2935 26.05.2005 projekti
kooskõlastus
palmse mõisa pargi aedade ja väravate põhiprojekt.
Palmse mõisa park 15894
OÜ RESTAURAATORPROJEKT. töö nr. 0502/2
arhitekt. A.Kann, Tallinn 2005, /20 lehte./
KKK 17.05.05.täiendused.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
3711 17.11.2005 kooskõlastus Palmse mõisa park.
Dendroloogiline inventeerimine
Töö nr. 0502/3
A.Kann, V.Kukkur. Tallinn 2005.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
4685 02.06.2006 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa supelmajaesise pargiala põhiprojekt
Palmse mõisa park reg. nr. 15894
Tellija: SA Virumaa Muuseumid
koostas: Restauraatorprojekt OÜ arh. V. KANN
Tallinn 2006.a.
KKK 30.05.2006
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam