Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34649 13.03.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava Palmse mõisa kuivati katusekatte vahetamiseks. Koostaja: Woodplan OÜ, Ivo Herm. Palmse 2019.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud koosseisuga komisjoni otsus, kooseisus M.Kinks, M.Abel, P.Nork.
WD nr 5.1-17.7/808-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
34000 19.11.2018 trassi kooskõlastus „Palmse mõisakompleksi ühendamine ühiskanalisatsiooniga“, koostanud Heka Projekt OÜ, tellija SA Virumaa Muuseumid, töö nr 18-56.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 158, kp 19.10.2018.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
15323 21.03.2011 haljastusprojekti
kooskõlastus
Palmse mõisa alleede rekonstrueerimise projekt. Alleepuude seisukorra hinnang. Ettepanekud alleeosade taastamiseks.
tellija: Riigimetesa Majandamise Keskus
koostaja: Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 08.02.2911 pr. 196 , kinnitatud 14.02.2011
2. täiendused on sisse viidud
3. käsitletavad alleed jäävad teiste kultuurimälestiste kaitsevööndtesse - tiitellehele lisatud loend.( 13 kultuurimälestise kaitsevööndis- Palmsest Ilumäe kabelini.)
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam