Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34000 19.11.2018 trassi kooskõlastus „Palmse mõisakompleksi ühendamine ühiskanalisatsiooniga“, koostanud Heka Projekt OÜ, tellija SA Virumaa Muuseumid, töö nr 18-56.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 158, kp 19.10.2018.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
7782 20.09.2007 projekti
kooskõlastus
Palmse mõisa sepikoja kaevu pealisehituse põhiprojekt.
asukoht: Palmse mõisa sepikoja reg. nr. 15908 kaitsevööndis. Palmse küla Vihula vald Lääne -Virumaa
koostas: Zoroaster OÜ
tellija: SA Virumaa Muusemid
märkus:KKK11.09.2007 protokoll nr.112, p10, kiri nr.2404,18.09.2007
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam