Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39302 17.12.2020 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone. Fassaadi korrastamise ja esimese korruse tualettruumide ümberehituse eelprojekt. Töö nr: 12-020. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus.
Märkus: Eelprojektile järgneb täpsustav tööprojekt.
Kooskõlastuse alus: D.Lukas, A.Staub, M.Abel
Dokumendihaldus: 17.12.2020, nr 5.1-17.6/3046-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
39141 04.12.2020 uuringute aruanne Sagadi mõisa peahoone. Konstruktsiooni- ja viimistlusuuringute aruanne. Töö nr: 12-020. Tellija: RMK.
Heaks kiidetud: M.Abel, D.Lukas, M.Kinks
Dokumendihaldus: 04.12.2020, nr 5.1-17.10/2836-2
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
38830 27.10.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Sagadi mõisa peasaali laemaalingu restaureerimistööde tegevuskava. Tellija: RMK Sagadi metsakeskus.
Heaks kiitnud J.Turu, M.Abel, A.Jõgiste.
Dokumendihaldus: 27.10.2020, nr 5.1-17.2/2592-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32155 13.03.2018 uuringute aruanne Sagadi mõisa peahoone maalingute uurimine ja dokumenteerimine. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õpituba. ARUANNE (Tallinn 2018). Tellija: RMK Sagadi metsakeskus. Koostanud EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. Vastutav spetsialist Hilkka Hiiop. Kooskõlastatud Grete Nilp, Reelika Niit, Triin Reidla nõusolekul. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
31929 01.02.2018 uuringu tegevuskava Sagadi mõisa maalingute uurimine ja dokumenteerimine (Tallinn 2018). Koostaja: prof Hilkka Hiiop (EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond)
Maalingute dokumenteerimine terve mõisa ulatuses, maalingute seisukorra dokumenteerimine, maalingute stratigraafia analüüs: millises ulatuses on tegemist rekonstruktsiooniga ja millele see tugineb. Kooskõlastus on väljastatud Grete Nilp (kunstimälestiste vaneminspektor) ja Mirjam Abel nõusolekul.
Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
30343 09.06.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttööde ja saali põranda restaureerimise järelevalve aruanne. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
29206 09.02.2017 projekti
kooskõlastus
Projekti M-01-18/18-PP „MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED JA PÕHIPROJEKT SAGADI MÕISA PEAHOONE PÖÖNINGU JA KATUSE AVARII-REMONTTÖÖDELE“ muudatus: pööningu lae ja põranda uue viimistluse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28367 07.10.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone saali põranda restaureerimine. Põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28260 20.09.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone katusekonstruktsiooni avarii-remonttööd. Pööningu viimistluse muudatuse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
25337 03.07.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Sagadi mõisa pargi välisvõrkude projekteerimiseks ning Sagadi mõisa peahoone sise-elektrivarustuse ja piksekaitse projekti koostamiseks
Kooskõlastuse alus: Kirjavahetus (M. Kinks, R. Niit, I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu