Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32155 13.03.2018 uuringute aruanne Sagadi mõisa peahoone maalingute uurimine ja dokumenteerimine. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õpituba. ARUANNE (Tallinn 2018). Tellija: RMK Sagadi metsakeskus. Koostanud EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. Vastutav spetsialist Hilkka Hiiop. Kooskõlastatud Grete Nilp, Reelika Niit, Triin Reidla nõusolekul. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
31929 01.02.2018 uuringu tegevuskava Sagadi mõisa maalingute uurimine ja dokumenteerimine (Tallinn 2018). Koostaja: prof Hilkka Hiiop (EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond)
Maalingute dokumenteerimine terve mõisa ulatuses, maalingute seisukorra dokumenteerimine, maalingute stratigraafia analüüs: millises ulatuses on tegemist rekonstruktsiooniga ja millele see tugineb. Kooskõlastus on väljastatud Grete Nilp (kunstimälestiste vaneminspektor) ja Mirjam Abel nõusolekul.
Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
30343 09.06.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttööde ja saali põranda restaureerimise järelevalve aruanne. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
29206 09.02.2017 projekti
kooskõlastus
Projekti M-01-18/18-PP „MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED JA PÕHIPROJEKT SAGADI MÕISA PEAHOONE PÖÖNINGU JA KATUSE AVARII-REMONTTÖÖDELE“ muudatus: pööningu lae ja põranda uue viimistluse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28367 07.10.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone saali põranda restaureerimine. Põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28260 20.09.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone katusekonstruktsiooni avarii-remonttööd. Pööningu viimistluse muudatuse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
25337 03.07.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Sagadi mõisa pargi välisvõrkude projekteerimiseks ning Sagadi mõisa peahoone sise-elektrivarustuse ja piksekaitse projekti koostamiseks
Kooskõlastuse alus: Kirjavahetus (M. Kinks, R. Niit, I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
23947 11.12.2014 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttöödele. Koostanud: oü ASE Projekteerimise büroo, A.Skolimowski. Töö nr M-01-18/18-PP. Tallinn 2013. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus. Kooskõlastamise alus: Kooskõlastamise komisjoni 29.04.2014 koosoleku protokoll 274. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
20240 13.05.2013 tööde teostamise
aruanne
Sagadi mõisa peahoone küttesüsteemi ehitamine, muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Rakvere 2012. Tööde tellija: Riigi Metsamajandamise Keskus. Tööde teostaja: Kyte.ee OÜ. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
18779 05.09.2012 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone evakuatsiooni - ja turvavalgustuse renoveerimine.
Tööprojekt
Aktsiaselts KH Energia - Konsult , vastutav spetsialist A.Lindpere
nr. 120802
Tallinn 29-08-2012
tellija: RMK
märkus: projekt on koostatud vastavalt kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimustele: nr. 18016.16.05.2012
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam