Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39734 18.02.2021 tööde teostamise
aruanne
Sagadi mõisa peasaali laemaalingu restaureerimistööde aruanne. Tellija: RMK Sagadi metsakeskus.
Heaks kiitmise alus: J.Turu, A.Staub, P.Nork, M.Abel
Dokumendihaldus: 18.02.2021, nr 5.1-17.2/401-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
39302 17.12.2020 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone. Fassaadi korrastamise ja esimese korruse tualettruumide ümberehituse eelprojekt. Töö nr: 12-020. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus.
Märkus: Eelprojektile järgneb täpsustav tööprojekt.
Kooskõlastuse alus: D.Lukas, A.Staub, M.Abel
Dokumendihaldus: 17.12.2020, nr 5.1-17.6/3046-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
39141 04.12.2020 uuringute aruanne Sagadi mõisa peahoone. Konstruktsiooni- ja viimistlusuuringute aruanne. Töö nr: 12-020. Tellija: RMK.
Heaks kiidetud: M.Abel, D.Lukas, M.Kinks
Dokumendihaldus: 04.12.2020, nr 5.1-17.10/2836-2
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
38830 27.10.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Sagadi mõisa peasaali laemaalingu restaureerimistööde tegevuskava. Tellija: RMK Sagadi metsakeskus.
Heaks kiitnud J.Turu, M.Abel, A.Jõgiste.
Dokumendihaldus: 27.10.2020, nr 5.1-17.2/2592-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
32155 13.03.2018 uuringute aruanne Sagadi mõisa peahoone maalingute uurimine ja dokumenteerimine. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õpituba. ARUANNE (Tallinn 2018). Tellija: RMK Sagadi metsakeskus. Koostanud EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. Vastutav spetsialist Hilkka Hiiop. Kooskõlastatud Grete Nilp, Reelika Niit, Triin Reidla nõusolekul. Maastikuarhitekt, Raili Uustalu
31929 01.02.2018 uuringu tegevuskava Sagadi mõisa maalingute uurimine ja dokumenteerimine (Tallinn 2018). Koostaja: prof Hilkka Hiiop (EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond)
Maalingute dokumenteerimine terve mõisa ulatuses, maalingute seisukorra dokumenteerimine, maalingute stratigraafia analüüs: millises ulatuses on tegemist rekonstruktsiooniga ja millele see tugineb. Kooskõlastus on väljastatud Grete Nilp (kunstimälestiste vaneminspektor) ja Mirjam Abel nõusolekul.
Maastikuarhitekt, Raili Uustalu
30343 09.06.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttööde ja saali põranda restaureerimise järelevalve aruanne. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
29206 09.02.2017 projekti
kooskõlastus
Projekti M-01-18/18-PP „MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED JA PÕHIPROJEKT SAGADI MÕISA PEAHOONE PÖÖNINGU JA KATUSE AVARII-REMONTTÖÖDELE“ muudatus: pööningu lae ja põranda uue viimistluse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28367 07.10.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone saali põranda restaureerimine. Põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28260 20.09.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone katusekonstruktsiooni avarii-remonttööd. Pööningu viimistluse muudatuse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu