Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25337 03.07.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Sagadi mõisa pargi välisvõrkude projekteerimiseks ning Sagadi mõisa peahoone sise-elektrivarustuse ja piksekaitse projekti koostamiseks
Kooskõlastuse alus: Kirjavahetus (M. Kinks, R. Niit, I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
23947 11.12.2014 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttöödele. Koostanud: oü ASE Projekteerimise büroo, A.Skolimowski. Töö nr M-01-18/18-PP. Tallinn 2013. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus. Kooskõlastamise alus: Kooskõlastamise komisjoni 29.04.2014 koosoleku protokoll 274. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
20240 13.05.2013 tööde teostamise
aruanne
Sagadi mõisa peahoone küttesüsteemi ehitamine, muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Rakvere 2012. Tööde tellija: Riigi Metsamajandamise Keskus. Tööde teostaja: Kyte.ee OÜ. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
18779 05.09.2012 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone evakuatsiooni - ja turvavalgustuse renoveerimine.
Tööprojekt
Aktsiaselts KH Energia - Konsult , vastutav spetsialist A.Lindpere
nr. 120802
Tallinn 29-08-2012
tellija: RMK
märkus: projekt on koostatud vastavalt kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimustele: nr. 18016.16.05.2012
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
18035 18.05.2012 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone küttepaigaldise ehitusprojekt ja muinsuskaitse eritingimused küttepaigaldise ehitustöödeks.
Ehitismälestised:
1. 15928 - Sagadi mõisa peahoone
2. 15929 - Sagadi mõisa park
Tellija: RMK
Telija esindaja: RIIGI KINNISVARA AS , Väino Norit
Koostaja: Kuubik Projekt OÜ (11441434), P.Russak, arh. A.Lunge.
Töö nr. 1210, Tartu 14.05.2012.
Märkus: 1.kolmepoolne kooskõlastus MKA R.Niit, M.Kinks ja A.Kaldam
2.projekti on täiendused sisse viidud 18.05.2012.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
18016 16.05.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Sagadi mõisa peahoone evakuatsiooni- ja turvavalgustuse. Muinsuskaitse eritingimused
tellija: AS KH Energia- Konsult
mälestis: 15928 - Sagadi mõisa peahoone,
koostaja: OÜ RESTAURAATORPROJEKT , M.Junolainen, A.Kann
Mai 2012 Tallinn.
märkus: 1.eritingimused on koostatud turvava ja evakuatsioonivalgustuse täierndamiseks.
2. 10.05.2012 peahoones on kokkulepped üle vaadatud.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
11989 30.07.2009 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisapargi, reg. 15929, välisvalgustuse põhiprojekt
koostaja: Lootusprojekt OÜ, Elkon Elekter
tellija: RMK Sagadi Keskus
märkus. 1. MKA kk 30.06.2009. protokoll nr. 157.p.12.
2. otsuse täiendav läbivaatamine MKA 29.07.2009-kooskõlastada.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
11988 30.07.2009 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisapargi valgustuse ja parkla projekt. Põhiprojekt. Tallinn 2009.
kultuurimälestised.
1. sagadi mõisa peahoone, 15928
2.sagadi mõisa park, 15929
3. sagadi mõisa alleed, 15930
4. sagadi mõisa väravahoone, 15931
5. sagadi mõisa piirdemüürid, 15932
koostaja: Lootusprojekt OÜ
tellija: RMK SagadiKeskus
Märkus. 1. MKA kk 30.06.2009. protokoll nr. 157 p.11
2. otuse täiendav läbivaatamine MKA 29.07.2009., kooskõlastada
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
4507 10.05.2006 tööde teostamise
aruanne
2005.a.aruanne. muinsuskaitselise järelevalve
Restaureerimistööd Sagadi mõisas. reg. nr.15928, 15934, 15932,15940, 15939.
Koostas: Veigo Kukkur Tallinn 2005
tööde teostaja: OÜ TEHNOSALOR.
märkus: mitu objekti ühes kaustas. väikesemahulised tööd.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
233 19.03.2003 projekti
kooskõlastus
nr. 41 19.03.2003. / RAK. nr.16. 19.03.2003
Sagadi mõisa peahoone siseruumide restaureerimistööd.
arh. K.Vahter, tegevusluba VS 28/2002-E( ARH. F.TOMPS.)
PEAINSPEKTORI J.VALI LUBA KOHALIKUKS KOOSKÕLASTUSEKS.
Projekti maht:1. söögisaal, läänetiiva koridor ja tuulekoda.
2. Pööningu rem.- töödede lõpetamine ,põrand ja pööningukambri remont-restaureerimine.
MÄRKUS: !.koridori maalinguid tohib restaureerida maalingute restaureerija.
kanne 07.04.03. AK
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam