Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38830 27.10.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Sagadi mõisa peasaali laemaalingu restaureerimistööde tegevuskava. Tellija: RMK Sagadi metsakeskus.
Heaks kiitnud J.Turu, M.Abel, A.Jõgiste.
Dokumendihaldus: 27.10.2020, nr 5.1-17.2/2592-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
39141 04.12.2020 uuringute aruanne Sagadi mõisa peahoone. Konstruktsiooni- ja viimistlusuuringute aruanne. Töö nr: 12-020. Tellija: RMK.
Heaks kiidetud: M.Abel, D.Lukas, M.Kinks
Dokumendihaldus: 04.12.2020, nr 5.1-17.10/2836-2
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
39302 17.12.2020 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone. Fassaadi korrastamise ja esimese korruse tualettruumide ümberehituse eelprojekt. Töö nr: 12-020. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus.
Märkus: Eelprojektile järgneb täpsustav tööprojekt.
Kooskõlastuse alus: D.Lukas, A.Staub, M.Abel
Dokumendihaldus: 17.12.2020, nr 5.1-17.6/3046-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
39734 18.02.2021 tööde teostamise
aruanne
Sagadi mõisa peasaali laemaalingu restaureerimistööde aruanne. Tellija: RMK Sagadi metsakeskus.
Heaks kiitmise alus: J.Turu, A.Staub, P.Nork, M.Abel
Dokumendihaldus: 18.02.2021, nr 5.1-17.2/401-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23947 11.12.2014 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttöödele. Koostanud: oü ASE Projekteerimise büroo, A.Skolimowski. Töö nr M-01-18/18-PP. Tallinn 2013. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus. Kooskõlastamise alus: Kooskõlastamise komisjoni 29.04.2014 koosoleku protokoll 274. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
25337 03.07.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Sagadi mõisa pargi välisvõrkude projekteerimiseks ning Sagadi mõisa peahoone sise-elektrivarustuse ja piksekaitse projekti koostamiseks
Kooskõlastuse alus: Kirjavahetus (M. Kinks, R. Niit, I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28260 20.09.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone katusekonstruktsiooni avarii-remonttööd. Pööningu viimistluse muudatuse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
28367 07.10.2016 projekti
kooskõlastus
Sagadi mõisa peahoone saali põranda restaureerimine. Põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
29206 09.02.2017 projekti
kooskõlastus
Projekti M-01-18/18-PP „MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED JA PÕHIPROJEKT SAGADI MÕISA PEAHOONE PÖÖNINGU JA KATUSE AVARII-REMONTTÖÖDELE“ muudatus: pööningu lae ja põranda uue viimistluse kooskõlastus. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu
30343 09.06.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Sagadi mõisa peahoone pööningu ja katuse avarii-remonttööde ja saali põranda restaureerimise järelevalve aruanne. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu