Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43769 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Sagadi parkla põhiprojekt (Dendropargi) OÜ Lootusprojekt
27.06.2022
43613 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Sagadi parkla põhiprojekt (mõisa teenjatemaja) ja Tugevvoolupaigaldise põhiprojekt OÜ Lootusprojekt
06.06.2022
41698 projekti
kooskõlastus
  OÜ Smart Pipes 04.10.2021
41539 projekti
kooskõlastus
  METRX OÜ 14.09.2021
41460 projekti
kooskõlastus
  Projektibüroo OÜ 06.09.2021
41417 projekti
kooskõlastus
  Projektibüroo OÜ 01.09.2021
40126 kooskõlastus   Osaühing Arendus & Haldus 08.04.2021
37909 kooskõlastus   Tuulekaru OÜ 19.06.2020
25337 muinsuskaitse
eritingimused
  Projektgrupp Rosenberg OÜ 03.07.2015
18035 projekti
kooskõlastus
  Kuubik Projekt OÜ 18.05.2012