Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12452 28.10.2009 projekti
kooskõlastus
Vihula mõisa tagamõisa keldri ja õuekeldri korrastamise põhiprojekt. Tallinn 2009. Töö nr 012-09. KKK nr 163, 13.10.2009 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
12421 21.10.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Vihula mõisa tagamõisakeldri ja õuekeldri Muinsuskaitse eritingimused remondiks ja ümberehitamiseks
tellija. Vihula Mõisa OÜ
koostaja: Restor AS, M. Keskküla ,K.Kivi
kokkulepped: 1. peainspektor J. Vali ja osakonnajuhataja T.Sits
2. kaks arhitektuurimälestist ühes kaustas
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
11617 27.05.2009 detailplaneering Vihula mõisa detailplaneering.
Vihula mõisa peahoone reg. nr. 15952, park(15953); alleed(15954); väravapostid (15955); piirdemüürid (15956); töllakuur15957;ait 15958; valitsejamaja 15959; kohvimaja15960;kelder I 15961; kelder 2 15962, teenijatemaja 1 15963; teenijatemaja 2 15964; vesiveski 15968; veskitamm 15969; moonakatemaja 1 15970;moonakatemaja 2 15971;karjalaut 15972; sepamaja 15973, sepikoda 15974; tuuleveski 15975.
tellija: AS RESTOR
koostaja: KMK Stuudio OÜ, arh. M.Kallas. Saue 2009.
märkus:1. kooskõlastamise komisjon 15.05.2009 pr. 154 p.12. ; kinnitatud 25.05.2009
,
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
855 26.11.2003 tööde teostamise
aruanne
Aruanne.Katusekatete vahetus,Vihula mõisa mälestiste .(punased kivikatused, veskil- laudis,lisaks teenijatemaja nr.2(palmimaja) siseremonttööd.)
9 mälestisel.
Projektid vanad.
ehitaja:AS HALJALA EHITUS.
tellija: AS VIHULA MÕIS.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam