Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
5942 21.12.2006 projekti
kooskõlastus
Kuivati õppehooneks ümberehitamise projekt. EP staadium Arhitektuurehituslik osa.
Mõdriku mõisa kuivati reg. nr. 15994
koostas: AB ADRIKORN & RETS arh. H. Adrikorn
KKK 19.12.2006. pr. 95.p.24
Esitada põhiprojekt kooskõlastamiseks.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
4020 01.02.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused. Kuivati ümberehituse põhiprojekti koostamiseks õppehooneks.
Koostaja: KEK Invest AS
Töö nr: 06-02
Tellija:Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool
Rakvere 2006
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar