Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36836 24.01.2020 välisvalgustuse
projekt
Vinni valla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine. Tänavavalgustus. Tööprojekt. Projekti nr 19-533. Tellija Vinni Vallavalitsus.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: M.Kinks, A.Lillak, M.Abel, R.Uustalu.
WD: 5.1-17.6/25-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
35214 30.05.2019 projekti
kooskõlastus
Vinni alevik Kiige 3 korterelamu energiatõhusaks rekonstrueerimine. Eelprojekt (töö nr 16045). Koostaja OÜ K&M Projektbüroo (projektijuht Tiiu Loorman, ehitusinsener Priit Lepik). Tellija KÜ Kiige 3. Kooskõlastuse alus: vähendatud komisjoni koosseis: Peeter Nork, Raili Uustalu, Carolin Pihlap. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu
31271 03.11.2017 haljastusprojekti
kooskõlastus
Vinni lasteaed "Tõruke" mänguväljaku haljastusprojekt. Tellija: Vinni Vallavalitsus. Koostaja: K.Jõemets, O.Jaago. Töö nr 76-0117.
Märkus: Projekt ei puuduta mälestisi (park ega peahoone) vaid kaitsevööndistesse jäävat lasteaeda ning õueala.
Kooskõlastuse alus: kolmepoolne kooskõlastus R.Niit, M.Kinks, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
31269 03.11.2017 kooskõlastus Vinni lasteaia rekonstrueerimine. Tellija: Vinni Vallavalitsus, arhitektuuri projekti koostaja: OÜ AB Orub. Tallinn 2016-10-23.
Märkus: Projekt ei puuduta mälestisi (park ega peahoone) vaid kaitsevööndistesse jäävat lasteaeda ning õueala.
Kooskõlastuse alus: kolmepoolne kooskõlastus R.Niit, M.Kinks, M.Abel
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
18767 04.09.2012 kooskõlastus Vinni valla Pajusti ja Vinni aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
tööprojekt
TÖÖ NR P-105-12
Tellija: Vinni Vallavalitsus
Koostaja: OÜ GPK PARTNERID projekteeris Emili Lätt
TARTU 2012
märkus: 1. projekt on läbi vaadatud MKA Ingmar Noorlaid ja Anne Kaldam
2. rekonstrueeritavad trassid jäävad ehitismälestiste kaitsevõõndisse ja mälestise äärealale Vinni mõisa park15998 .
•Vinni mõisa tall – 16002
•Vinni mõisa kuur – 16001
•Vinni mõisa valitsejamaja – 16000
•Vinni mõisa jääkelder – 15999
•Vinni mõisa peahoone – 15997
•Vinni mõisa park – 15998
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
13663 24.05.2010 trassi kooskõlastus Elektroonilise side võrgu rajatis, põhiprojekt. Koostaja: Stik-Elekter AS, Heigo Lomp, Erlend Kaljula. Tellija: Elion Ettevõtted AS. Töö nr 665. Tallinn 2010. Kooskõlastamise alus: Anne Kaldam, Mirjam Abel, Merle Kinks. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel