Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18699 03.09.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Kuusalu valla veemajandusprojekti vee-ja kanalisatsioonitorustikud Kuusalu vald Tööprojekt. Köide 2 Kuusalu aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Joonised.
Ehitis- ja arheoloogiamälestiste kaitsevööndis toimuvate kaevetööde eel tuleb tööde teostajal:
1) taotleda Muinsuskaitseametist vastav luba tööde alustamiseks
2) teavitada tööde täpsest ajakavast Muinsuskaitseameti Harjumaa arheoloogiamälestiste vaneminspektorit, et tagada kaevetööde üle vaatamise võimalus kultusekivide (18174, 18176) kaitsevööndis .
Harjumaa nõunik, Ly Renter