Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18767 04.09.2012 kooskõlastus Vinni valla Pajusti ja Vinni aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
tööprojekt
TÖÖ NR P-105-12
Tellija: Vinni Vallavalitsus
Koostaja: OÜ GPK PARTNERID projekteeris Emili Lätt
TARTU 2012
märkus: 1. projekt on läbi vaadatud MKA Ingmar Noorlaid ja Anne Kaldam
2. rekonstrueeritavad trassid jäävad ehitismälestiste kaitsevõõndisse ja mälestise äärealale Vinni mõisa park15998 .
•Vinni mõisa tall – 16002
•Vinni mõisa kuur – 16001
•Vinni mõisa valitsejamaja – 16000
•Vinni mõisa jääkelder – 15999
•Vinni mõisa peahoone – 15997
•Vinni mõisa park – 15998
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
35214 30.05.2019 projekti
kooskõlastus
Vinni alevik Kiige 3 korterelamu energiatõhusaks rekonstrueerimine. Eelprojekt (töö nr 16045). Koostaja OÜ K&M Projektbüroo (projektijuht Tiiu Loorman, ehitusinsener Priit Lepik). Tellija KÜ Kiige 3. Kooskõlastuse alus: vähendatud komisjoni koosseis: Peeter Nork, Raili Uustalu, Carolin Pihlap. Lääne-Virumaa nõunik- maastikuarhitekt, Raili Uustalu