Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15109 08.02.2011 trassi kooskõlastus Viljapuuaia kinnistu võrgu ümberehitus kliendi soovil koostatud projektiga.
(o,4 kV võrgu ümberehitus: kaabel ja liitumiskilp).
koostaja: Eesti Energia Võrguehitus AS
Töö nr . T0 2002 1
Jõhvi 02.12.2010,
tellija: Jaotusvõrk OÜ
märkus: 1. uus kaabel jääb on planeeritud arhitektuurmälestiste Pada mõisa meierei, ait, piirdemüürid, kasvuhoone kaitsevööndisse: (reg.nr. 16039, 16038, 16033, 16031)2. vanad õhuliinid mälestiste vahel lähevad maha 3. kooskõlastatud koos Tarvi Sits ja Ingmar Noorlaid
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
25786 18.09.2015 projekti
kooskõlastus
Lääne-Viru maakond. Viru-Nigula vald Pada küla. Pada küla veevarustus. Ehitusprojekt. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Kaarel Truu