Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37960 29.06.2020 tööde teostamise
aruanne
Kunstikoguja Alfred Rõude hauakivi konserveerimise aruanne. Koostanud: Isabel Aaso-Zahradnikova. Tallinn, 15.12.2019 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
37827 04.06.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Rahumäe kalmistu kunstimälestiste konserveerimistööde tegevuskavad. Koostanud Isabel Aaso-Zahradnikova, VS 848/2016. Tallinn 2019-2020. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor