Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38291 17.08.2020 trassi kooskõlastus Passiivse elektroonilise side magistraalvõrgu rajamine. Käsmu küla, Haljala vald, Lääne‐Virumaa. Staadium: tööprojekt. Projekt: s200601.
Kooskõlastuse alus: AHM, M.Kinks, I.Mäesalu, M.Abel
Dokumendihaldus 17.08.2020 nr 1.1-7/1912-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
23963 tööde teostamise
aruanne
Käsmu kiriku oreli prospekti ja ümbriskapi restaureerimise aruanne
Mäeväli Orelitöökoda OÜ
Toomas Mäeväli
Kuusalu 2012
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
19579 21.01.2013 projekti
kooskõlastus
Käsmu kabel. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt välisviimistluse restaureerimiseks ja katusekatte vahetuseks.
ehitismälestis: 16069 Käsmu kabel,
aadress: Käsmu küla, Laane tee 4
tellija: EELK Käsmu kogudus
koostaja: Etik OÜ, arhitekt Vaike Pungas
Tallinn 2013
Märkus: projekt on läbi vaadanud MKA Merle Kinks, Mirjam Abel, Reerlika Niit, Anne Kaldam.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
19368 10.12.2012 tööde teostamise
aruanne
Käsmu kabeli siseviimistluse restaureerimistööde aruanne.
koostaja: OÜ Tartu Restauraator Kristiina Ribelus.
tellija:EELK Käsmu kogudus
luba nr. 8790.
märkus: Rest-tööd teostataud eeskujulikult ja aruanne kooststud põhjalikult. ( kokkulepe, et eraldi järelevalve aruannet ei esitata.)
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17131 13.01.2012 kooskõlastus EELK Käsmu koguduse kirik. Elektripaigaldis projekt.
NR. 03-2012
Tellija: EELK Käsmu kogudus
teostaja: Aktsiaselts LEPNA ELEKTER, projektijuht A.Näär.
märkus: 1. projekt koostatud vastavalt sisseviimistluse projektile
2.siseviimistlus projekti on läbi vaadanud MKA Ülle Jukk, Merle Kinks,Tarvi Sits , Anne Kaldam. kooskõlastus nr 27127 13.01.2012
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17129 13.01.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Käsmu kabeli siseviimistluse projekt
Muinsuskaitse eritingimused sisekujunduse restaureerimiseks
Tellija: EELK Käsmu kogudus
teostaja: Etik OÜ, arh. Vaike Pungas
märkus: muinsuskaitse eritingimused on läbi vaadanud MKA Ülle Jukk, Merle Kinks,Tarvi Sits , Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17127 13.01.2012 projekti
kooskõlastus
Käsmu kabeli siseviimistluse projekt
Muinsuskaitse eritingimused sisekujunduse restaureerimiseks
Tellija: EELK Käsmu kogudus
teostaja: Etik OÜ, arh. Vaike Pungas
märkus: projekti on läbi vaadanud MKA Ülle Jukk, Merle Kinks,Tarvi Sits , Anne Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
17074 03.01.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava Käsmu kabelis asuva oreli prospekti puitosa restaureerimiseks.

objekt : Oreli prospekt, J.A.STEIN; KÄSMU KABEL ehitismälestis 16069
koostaja: Kersti Siim. Mustakurmu 2011

märkus: kooskõlastus Tarvi Sits, Ülle Jukk, Anne Kaldam 03.01.2012
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
16853 28.11.2011 uuringute aruanne Käsmu kabeli, reg nr 16069. siseviimistluse uuringute aruanne. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
16424 19.09.2011 uurimistööde
programm
Käsmu kabeli siseviimistluse uuringute tegevuskava.
tellija: EELK Käsmu Kogudus
koostaj: OÜ Tartu Restauraator, Kristiine Ribelus ja Kersti Siim
Tartu 2011.
märkus: tegevuskavaga nõus T.Sits, Ü. Jukk, K. Matteus , M. Kinks , A.Kaldam, I.Noorlaid.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam