Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27285 29.04.2016 kooskõlastus Vao mõisa tall-tõllakuuri kagupoolsele katusele päikesepaneelide paigaldamine. Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
15238 04.03.2011 projektieelne
kooskõlastus
MTÜ Vao ratsaklubi hobuste treening- ja võistlusväljak. Eelprojekt. köide i seletuskiri ja joonised
mälestis: 1.Vao mõisa tall-tõllakuur reg. nr. 16094 kaitsevööndis ; 2.Vao mõisa karjalaudad reg. nr. 16097
Tellija MTÜ Vao Ratsaklubi
koostaja: OÜ ETIK PROJEKT, Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ, arh. M.Vaher.
märkus: treeningväljakud olid asukohana lahendatud põhiprojektis: kk 15236. 04.03.2011, kk 22.02.2011
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15236 04.03.2011 projekti
kooskõlastus
Vao tall-tõllakuuri restaureerimine ning ratsakeskuseks ümberehitamine .
Arhitektuur-ehituslik osa, põhiprojekt.
1.Vao mõisa tall-tõllakuur reg. nr. 16094,
2.Vao mõisa karjalaudad16097 kaitsevööndis
aadress: Oru 8 Vao küla Väike-Maarja vald LÄÄNE-VIRU MAAKOND
tellija:OÜ Sternhill,
koostaja: Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ, arh.Riina Lepp, Margit Vaher.
Paide veebruar 2011
töö nr. 03-11
Märkus: 1.kooskõlastamise komisjon protokoll 197, 22.02.2011, kinnitatud 01.03.2011
2. parandused on sisse viidud 04.03.2011
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15169 18.02.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused.
Vao tall-tõllakuuri restaureerimise ning ratsakeskuseks ümberehitamine.
arhitektuurimälestis: Vao mõisa tall-tõllakuur
tellija: OÜ Sternhill
koostaja: Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ, Riina Lepp, töö nr. 03-11, Paide jaanuar 2011
märkus: kooskõlastamise komisjon 08.02.2011, p. 196.kinnitatud 14.02.11. täiendus on sisse viidud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam