Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35303 10.06.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik J. Liivi 6 sideühendus. Koostaja: OÜ Kirjanurk. Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet. Töö nr: 2503P Staadium: Tööprojekt.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud koosseisuga komisjon - M.Abel, I.Mäesalu, A.Lillak
WD nr: 5.1-17.6/1378-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
33155 01.08.2018 trassi kooskõlastus VÄIKE-MAARJA KAUGKÜTTETORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE. SOOJUSVARUSTUS. Tööprojekt. Töö nr 17098. Tellija: Adven Eesti AS. Koostanud: Heatconsult OÜ.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni protokoll nr 153, kp 24.07.2018
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
27633 09.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ELA086, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. IV etapp. Tamsalu-Väike-Maarja-Triigi, Vao-Koeru-Ervita, Olju-Salla, tööprojekt, PROJ. NR. 167-15. Koostaja: Kristjan Ahtama, Eltel Networks AS. Tallinn, 2016.

Mälestistega seonduvad nõuded esitatud seletuskirjas peatükis 4, lk 7-8; mälestised ja mälestiste kaitsevöönd on kantud tööjoonistele. Kooskõlastan arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni volitusel.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18588 13.08.2012 projektieelne
kooskõlastus
Leinamaja renoveerimine.
Eelprojekt .
tellija: EELK Väike- Maarja kogudus
koostaja: MeK Ehitusgrupp OÜ
märkus : 1. hoone sai kahjustada 08.08.2010 tormis, kiriku tornikiiver kukkus leinamaja katusele.
2. hoone ei ole kultuurimlestisena kaitse all
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam