Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16361 07.09.2011 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava.
Reg-nr 16142
Haapsalu Jaani kirik

Koostaja: EK Kanut, T.Hindpere
Tallinn 2011

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk