Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39316 18.12.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Altariretaabli skulptuuri Kristus Võitmatu konserveerimistööde tegevuskava. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu
31522 05.12.2017 uuringute aruanne Christian Ackermanni uuringute vahearuanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
30406 10.07.2017 tööde teostamise
aruanne
Karuse ja Lihula altari- ja kantslitööde aruanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
30323 28.06.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Karuse ja Lihula kirikute altari-ja kantslitööde tegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
29823 02.05.2017 uuringu tegevuskava Mälestise uuringute tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo