Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35182 27.05.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr 2013-150501

Lisa 5 II maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr 2018-27

Tellija Pärnu Lv, Audru osavald
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34951 26.04.2019 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 14 kinnise soojussüsteemi projekt
Töö nr 040319
Tellija Pärnu LV
Koostaja H.Raid
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30993 26.09.2017 kooskõlastus Paisu park maaüksuse (pindalaga 4,4 ha, sihtotstarbega: 90% üldkasutatav ja 10% veekogude maa) munitsipaalomandisse andmine.

Maaüksus jääb osaliselt ehitismälestise Audru mõisa park (reg-nr 16604) ja Audru mõisa ja kirikuga seotud ehitiste (reg-nr-tega 8304, 16599-16607, 16609-16611 ja 16613-16617) ühisesse kaitsevööndise ning sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ja piirangud.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30686 21.08.2017 projekti
kooskõlastus
Sauna tn 1 kinnise soojussüsteemi ehitusprojekt
Töö nr 05117
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostaja H.Raid
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30178 12.06.2017 projekti
kooskõlastus
Audru laululava ehitamise põhiprojekt
Töö nr 165
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostajad. Markus Nimik, Katrin Kaevats, Jaan port, Neeme Tiimus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26455 04.01.2016 kooskõlastus Maaüksuste munitsipaalomandisse andmine:
1. Audru alevik, Kalmistu
2. Audru alevik, Kiriku parkla
3. Audru alevik, Aleviku kõnnitee
4. Audru alevik, Pisipargi
5. Audru alevik, Ringi tn 2b
6. Kihlepa küla, Uruste kalmistu
7. Jõõpre küla, Kalmistu.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25811 22.09.2015 kooskõlastus Ringi tn 9a, Ringi tn 11, Ringi tn 11a, Ringi tn 11b, Ringi tn 11c, Pärna allee 13 ostueesõigusega ma erastamine Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24002 17.12.2014 projekti
kooskõlastus
Käreda tee 18 kortreri nr 3 katusekorruse väljaehituse eelprojekt
Nr 25-14
Tellija Silver Sepp
Koostaja Aivar Preeker
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22493 29.04.2014 tööde teostamise
aruanne
Ringi tn 2 katusekatte vahetuse teostatud tööde aruanne
koostaja Aleksandr Jaskin
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21829 08.01.2014 projekti
kooskõlastus
Audru mõisa pargi rekonstrueerimise projekt
Nr 2013-14441
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

Kausta koosseisus:
a) Audru mõisapargi puittaimestiku haljastuslik hinnang, Nr 2013-150501
b) Audru mõisapargi hoolduskava aastateks 2014-2019 nr 2013-14441
c) Audru pargi välisvalgustuse elektripaigaldise projekt Nr 95-275-13

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent