Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36512 01.12.2019 projekti
kooskõlastus
Audru aleviku kergliiklustee rekonstrueerimine
Töö nr 1-2/2016.02
Tellija Pärnu linn, Audru osavald
Teostaja Kati Niibo, Väino Hallikmägi
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
35593 22.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Audru mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028
Töö nr 107HKDI18
Tellija Maanteeamet
Koostaja Toomas Põld jt
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35440 01.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Audru mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028
Töö nr 107HKDI18
Tellija Maanteeamet
Koostaja Toomas Põld, Maret Abel, Mare Maran
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35182 27.05.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr 2013-150501

Lisa 5 II maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr 2018-27

Tellija Pärnu Lv, Audru osavald
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34951 26.04.2019 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 14 kinnise soojussüsteemi projekt
Töö nr 040319
Tellija Pärnu LV
Koostaja H.Raid
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30993 26.09.2017 kooskõlastus Paisu park maaüksuse (pindalaga 4,4 ha, sihtotstarbega: 90% üldkasutatav ja 10% veekogude maa) munitsipaalomandisse andmine.

Maaüksus jääb osaliselt ehitismälestise Audru mõisa park (reg-nr 16604) ja Audru mõisa ja kirikuga seotud ehitiste (reg-nr-tega 8304, 16599-16607, 16609-16611 ja 16613-16617) ühisesse kaitsevööndise ning sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ja piirangud.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30686 21.08.2017 projekti
kooskõlastus
Sauna tn 1 kinnise soojussüsteemi ehitusprojekt
Töö nr 05117
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostaja H.Raid
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30178 12.06.2017 projekti
kooskõlastus
Audru laululava ehitamise põhiprojekt
Töö nr 165
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostajad. Markus Nimik, Katrin Kaevats, Jaan port, Neeme Tiimus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26455 04.01.2016 kooskõlastus Maaüksuste munitsipaalomandisse andmine:
1. Audru alevik, Kalmistu
2. Audru alevik, Kiriku parkla
3. Audru alevik, Aleviku kõnnitee
4. Audru alevik, Pisipargi
5. Audru alevik, Ringi tn 2b
6. Kihlepa küla, Uruste kalmistu
7. Jõõpre küla, Kalmistu.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25811 22.09.2015 kooskõlastus Ringi tn 9a, Ringi tn 11, Ringi tn 11a, Ringi tn 11b, Ringi tn 11c, Pärna allee 13 ostueesõigusega ma erastamine Pärnumaa nõunik, Nele Rent