Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21828 08.01.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Nr 2013-150501
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21307 04.10.2013 hooldustööd Kuivanud ja haigete puude raie Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19960 28.03.2013 projektieelne
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Audru vallamaja rekonstrueerimise projekt
Nr 12027
Tellija Audru VV
Koostaja Katrin Tomberg-Tohter
Tallinn 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18702 03.09.2012 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 9 kontori rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt.
nr PR 063/12
Tellija De La Gardie Manor OÜ
Koostaja Indrek Kallas
Tallinn 2012

Pinnase- ja kaevetöödel (keldri süvendamisel) nõutavad arheoloogilised uuringud järelevalve mahus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18570 07.08.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Pärna allee 9 muinsuskaitse eritingimused endise Audru mõisa härrastemaja kohal oleva hoone kohaldamiseks hooldekoduks
Tellija Casa Investment OÜ
Omanik De la Gardie Manor OÜ
Koostaja Andres Sildre
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17377 20.02.2012 projekti
kooskõlastus
Audru Valitseja silla remondi tehniline projekt
Tellija Audru VV
Koostaja FIE Valeri Volkov
2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15615 12.05.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Nr I07174
Audru aleviku elektrivõrgu rekonstrueerimine, II etapp
Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Koostaja Vaiko Vinnal
Viljandi 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13838 16.06.2010 trassi kooskõlastus Audru alevi 10 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine. Audru alev. Pärnumaa. Projekteerija: Vaiko Vinnal. Kontrollis: Vaiko Vinnal. Nr J97093. Viljandi. juuni 2010. TELLIJA: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ TÖÖPROJEKT
J97093.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
12239 16.09.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Audru mõisa triiphoone hooldustööde aruanne.
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent