Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24002 17.12.2014 projekti
kooskõlastus
Käreda tee 18 kortreri nr 3 katusekorruse väljaehituse eelprojekt
Nr 25-14
Tellija Silver Sepp
Koostaja Aivar Preeker
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22493 29.04.2014 tööde teostamise
aruanne
Ringi tn 2 katusekatte vahetuse teostatud tööde aruanne
koostaja Aleksandr Jaskin
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21829 08.01.2014 projekti
kooskõlastus
Audru mõisa pargi rekonstrueerimise projekt
Nr 2013-14441
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

Kausta koosseisus:
a) Audru mõisapargi puittaimestiku haljastuslik hinnang, Nr 2013-150501
b) Audru mõisapargi hoolduskava aastateks 2014-2019 nr 2013-14441
c) Audru pargi välisvalgustuse elektripaigaldise projekt Nr 95-275-13

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21828 08.01.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Nr 2013-150501
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21307 04.10.2013 hooldustööd Kuivanud ja haigete puude raie Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19960 28.03.2013 projektieelne
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Audru vallamaja rekonstrueerimise projekt
Nr 12027
Tellija Audru VV
Koostaja Katrin Tomberg-Tohter
Tallinn 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18702 03.09.2012 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 9 kontori rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt.
nr PR 063/12
Tellija De La Gardie Manor OÜ
Koostaja Indrek Kallas
Tallinn 2012

Pinnase- ja kaevetöödel (keldri süvendamisel) nõutavad arheoloogilised uuringud järelevalve mahus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18570 07.08.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Pärna allee 9 muinsuskaitse eritingimused endise Audru mõisa härrastemaja kohal oleva hoone kohaldamiseks hooldekoduks
Tellija Casa Investment OÜ
Omanik De la Gardie Manor OÜ
Koostaja Andres Sildre
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17377 20.02.2012 projekti
kooskõlastus
Audru Valitseja silla remondi tehniline projekt
Tellija Audru VV
Koostaja FIE Valeri Volkov
2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15615 12.05.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Nr I07174
Audru aleviku elektrivõrgu rekonstrueerimine, II etapp
Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Koostaja Vaiko Vinnal
Viljandi 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent