Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11664 03.06.2009 projekti
kooskõlastus
Ringi tn 8, Audru elamu rekonstrueerimine. põhiprojekt
Nr A0811
Tellija Ardis Ehitus OÜ
Koostaja Britt Lankots
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
6422 15.03.2007 projekti
kooskõlastus
Vee- ja kanalistatsioonivõrgu laiendamine Audru vallas. Ehitusplats: Audru küla, Nooruse, Tõstamaa, Kalda, Käreda, Lille, Ülase, Põllu, Õuna, Jõe, Tööstuse, Ringi, Pärna, Sauna, Aia, Pargi
Nr 06-01
Tellija Audru Vallavalitsus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
6221 14.02.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Pärnumaal Audrus endise Audru mõisa härrastemaja kohal oleva hoone ümberehitamiesks. Koostaja: Andres Sildre
Tellija: Angler Invest OÜ

Asub Audru mõisa pargis.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits