Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36512 01.12.2019 projekti
kooskõlastus
Audru aleviku kergliiklustee rekonstrueerimine
Töö nr 1-2/2016.02
Tellija Pärnu linn, Audru osavald
Teostaja Kati Niibo, Väino Hallikmägi
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
35593 22.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Audru mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028
Töö nr 107HKDI18
Tellija Maanteeamet
Koostaja Toomas Põld jt
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35440 01.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Audru mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028
Töö nr 107HKDI18
Tellija Maanteeamet
Koostaja Toomas Põld, Maret Abel, Mare Maran
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35182 27.05.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr 2013-150501

Lisa 5 II maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr 2018-27

Tellija Pärnu Lv, Audru osavald
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34951 26.04.2019 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 14 kinnise soojussüsteemi projekt
Töö nr 040319
Tellija Pärnu LV
Koostaja H.Raid
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30993 26.09.2017 kooskõlastus Paisu park maaüksuse (pindalaga 4,4 ha, sihtotstarbega: 90% üldkasutatav ja 10% veekogude maa) munitsipaalomandisse andmine.

Maaüksus jääb osaliselt ehitismälestise Audru mõisa park (reg-nr 16604) ja Audru mõisa ja kirikuga seotud ehitiste (reg-nr-tega 8304, 16599-16607, 16609-16611 ja 16613-16617) ühisesse kaitsevööndise ning sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ja piirangud.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30686 21.08.2017 projekti
kooskõlastus
Sauna tn 1 kinnise soojussüsteemi ehitusprojekt
Töö nr 05117
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostaja H.Raid
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30178 12.06.2017 projekti
kooskõlastus
Audru laululava ehitamise põhiprojekt
Töö nr 165
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostajad. Markus Nimik, Katrin Kaevats, Jaan port, Neeme Tiimus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26455 04.01.2016 kooskõlastus Maaüksuste munitsipaalomandisse andmine:
1. Audru alevik, Kalmistu
2. Audru alevik, Kiriku parkla
3. Audru alevik, Aleviku kõnnitee
4. Audru alevik, Pisipargi
5. Audru alevik, Ringi tn 2b
6. Kihlepa küla, Uruste kalmistu
7. Jõõpre küla, Kalmistu.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25811 22.09.2015 kooskõlastus Ringi tn 9a, Ringi tn 11, Ringi tn 11a, Ringi tn 11b, Ringi tn 11c, Pärna allee 13 ostueesõigusega ma erastamine Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24002 17.12.2014 projekti
kooskõlastus
Käreda tee 18 kortreri nr 3 katusekorruse väljaehituse eelprojekt
Nr 25-14
Tellija Silver Sepp
Koostaja Aivar Preeker
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22493 29.04.2014 tööde teostamise
aruanne
Ringi tn 2 katusekatte vahetuse teostatud tööde aruanne
koostaja Aleksandr Jaskin
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21829 08.01.2014 projekti
kooskõlastus
Audru mõisa pargi rekonstrueerimise projekt
Nr 2013-14441
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

Kausta koosseisus:
a) Audru mõisapargi puittaimestiku haljastuslik hinnang, Nr 2013-150501
b) Audru mõisapargi hoolduskava aastateks 2014-2019 nr 2013-14441
c) Audru pargi välisvalgustuse elektripaigaldise projekt Nr 95-275-13

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21828 08.01.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Nr 2013-150501
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21307 04.10.2013 hooldustööd Kuivanud ja haigete puude raie Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19960 28.03.2013 projektieelne
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Audru vallamaja rekonstrueerimise projekt
Nr 12027
Tellija Audru VV
Koostaja Katrin Tomberg-Tohter
Tallinn 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18702 03.09.2012 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 9 kontori rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt.
nr PR 063/12
Tellija De La Gardie Manor OÜ
Koostaja Indrek Kallas
Tallinn 2012

Pinnase- ja kaevetöödel (keldri süvendamisel) nõutavad arheoloogilised uuringud järelevalve mahus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18570 07.08.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Pärna allee 9 muinsuskaitse eritingimused endise Audru mõisa härrastemaja kohal oleva hoone kohaldamiseks hooldekoduks
Tellija Casa Investment OÜ
Omanik De la Gardie Manor OÜ
Koostaja Andres Sildre
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17377 20.02.2012 projekti
kooskõlastus
Audru Valitseja silla remondi tehniline projekt
Tellija Audru VV
Koostaja FIE Valeri Volkov
2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15615 12.05.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Nr I07174
Audru aleviku elektrivõrgu rekonstrueerimine, II etapp
Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Koostaja Vaiko Vinnal
Viljandi 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13838 16.06.2010 trassi kooskõlastus Audru alevi 10 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine. Audru alev. Pärnumaa. Projekteerija: Vaiko Vinnal. Kontrollis: Vaiko Vinnal. Nr J97093. Viljandi. juuni 2010. TELLIJA: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ TÖÖPROJEKT
J97093.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
12239 16.09.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Audru mõisa triiphoone hooldustööde aruanne.
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent