Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
42295 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt AUDRU KESKVÄLJAK PÕHIPROJEKT. AUDRU KESKVÄLJAKU HALJASTUSPROJEKT, põhiprojekt
16.12.2021
42198 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt ABIHOONE REKONSTRUEERIMINE ELAMUKS KÄREDA TEE 10a, AUDRU ALEVIK, PÄRNU LINN, PÄRNUMAA EELPROJEKT TÖÖ NR 404-18 osaühing ANNE STRATI ARHITEKTUURIBÜROO
osaühing ANNE STRATI ARHITEKTUURIBÜROO
06.12.2021
41876 kooskõlastus   Peep Moorast 25.10.2021
36512 projekti
kooskõlastus
  Hüüp OÜ 01.12.2019
35593 hooldusjuhend,
tegevuskava
  OÜ Loovmaastik 22.07.2019
35440 hooldusjuhend,
tegevuskava
  OÜ Loovmaastik 01.07.2019
35182 muinsuskaitse
eritingimused
  Hüüp OÜ 27.05.2019
34951 projekti
kooskõlastus
  Balti Puurkaev OÜ 26.04.2019
30993 kooskõlastus   Maa-amet 26.09.2017
30686 projekti
kooskõlastus
  Balti Puurkaev OÜ 21.08.2017
30178 projekti
kooskõlastus
  PIN ARHITEKTID OÜ 12.06.2017
26455 kooskõlastus   Audru Vallavalitsus 04.01.2016
25811 kooskõlastus   Audru Vallavalitsus 22.09.2015
24002 projekti
kooskõlastus
  Insap OÜ 17.12.2014
22493 tööde teostamise
aruanne
  Eliitinvest OÜ 29.04.2014
21829 projekti
kooskõlastus
  Hüüp OÜ 08.01.2014
21828 muinsuskaitse
eritingimused
  Hüüp OÜ 08.01.2014
21307 hooldustööd   Audru Vallavalitsus 04.10.2013
19960 projektieelne
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
  OÜ RTG ARHITEKTID 28.03.2013
18702 projekti
kooskõlastus
  Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing 03.09.2012
18570 muinsuskaitse
eritingimused
  07.08.2012
17377 projekti
kooskõlastus
  20.02.2012
15615 tööprojekti
kooskõlastus
  LEONHARD WEISS ENERGY AS 12.05.2011
13838 trassi kooskõlastus   LEONHARD WEISS ENERGY AS 16.06.2010
12239 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  16.09.2009
12002 üldplaneering   Audru Vallavalitsus 03.08.2009
11664 projekti
kooskõlastus
  Aktsiaselts Control 03.06.2009
6422 projekti
kooskõlastus
  Skanska AS 15.03.2007
6221 muinsuskaitse
eritingimused
  14.02.2007