Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
6221 14.02.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Pärnumaal Audrus endise Audru mõisa härrastemaja kohal oleva hoone ümberehitamiesks. Koostaja: Andres Sildre
Tellija: Angler Invest OÜ

Asub Audru mõisa pargis.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
6422 15.03.2007 projekti
kooskõlastus
Vee- ja kanalistatsioonivõrgu laiendamine Audru vallas. Ehitusplats: Audru küla, Nooruse, Tõstamaa, Kalda, Käreda, Lille, Ülase, Põllu, Õuna, Jõe, Tööstuse, Ringi, Pärna, Sauna, Aia, Pargi
Nr 06-01
Tellija Audru Vallavalitsus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11664 03.06.2009 projekti
kooskõlastus
Ringi tn 8, Audru elamu rekonstrueerimine. põhiprojekt
Nr A0811
Tellija Ardis Ehitus OÜ
Koostaja Britt Lankots
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12239 16.09.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Audru mõisa triiphoone hooldustööde aruanne.
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13838 16.06.2010 trassi kooskõlastus Audru alevi 10 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine. Audru alev. Pärnumaa. Projekteerija: Vaiko Vinnal. Kontrollis: Vaiko Vinnal. Nr J97093. Viljandi. juuni 2010. TELLIJA: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ TÖÖPROJEKT
J97093.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
15615 12.05.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Nr I07174
Audru aleviku elektrivõrgu rekonstrueerimine, II etapp
Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Koostaja Vaiko Vinnal
Viljandi 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17377 20.02.2012 projekti
kooskõlastus
Audru Valitseja silla remondi tehniline projekt
Tellija Audru VV
Koostaja FIE Valeri Volkov
2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18570 07.08.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Pärna allee 9 muinsuskaitse eritingimused endise Audru mõisa härrastemaja kohal oleva hoone kohaldamiseks hooldekoduks
Tellija Casa Investment OÜ
Omanik De la Gardie Manor OÜ
Koostaja Andres Sildre
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18702 03.09.2012 projekti
kooskõlastus
Pärna allee 9 kontori rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt.
nr PR 063/12
Tellija De La Gardie Manor OÜ
Koostaja Indrek Kallas
Tallinn 2012

Pinnase- ja kaevetöödel (keldri süvendamisel) nõutavad arheoloogilised uuringud järelevalve mahus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent