Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21168 16.09.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Ringi tn. 5 tootmishoone elektrivarustuse tööprojekt,LP0942, 211589
Nr 13714P
Tellija OÜ Elektrilevi OÜ
koostaja karmo Lillepõld
Tallinn 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13838 16.06.2010 trassi kooskõlastus Audru alevi 10 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine. Audru alev. Pärnumaa. Projekteerija: Vaiko Vinnal. Kontrollis: Vaiko Vinnal. Nr J97093. Viljandi. juuni 2010. TELLIJA: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ TÖÖPROJEKT
J97093.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8928 17.03.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa aida muinsuskaitse eritingimused osaliseks restaureerimiseks ja ümberehitamiuseks
Tellija Angler Invest OÜ
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2007
KKK 12.02.2008 nr 122
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8386 14.12.2007 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Audru mõisa aida katusekonstruktsionide remondi muinsusakitsealase järelevalve aruanne.
Nr 04121
Tellija Audru Loomeait
Koostaja Ludvig Tammann
Pärnu 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
2466 28.02.2005 projekti
kooskõlastus
Audru mõisa aida kandekonstruktsioonide remondi projekt.
Töö nr 04121.
Koostas: Ludvig Tammann.
Tellija Audru Loomeait.
Pärnu jaanuar 2005.
Projektkomisjoni nr 50, 22.02.2005
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits