Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44057 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Audru osavalla tänavavalgustus.
03.08.2022
28887 kooskõlastus   Audru Vallavalitsus 20.12.2016
26817 projekti
kooskõlastus
  osaühing Arcus Projekt 07.03.2016
15615 tööprojekti
kooskõlastus
  LEONHARD WEISS ENERGY AS 12.05.2011
15001 tööde teostamise
aruanne
  Manuflex Ehitus OÜ 11.01.2011
14503 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Kuubik Projekt OÜ 18.10.2010
13838 trassi kooskõlastus   LEONHARD WEISS ENERGY AS 16.06.2010
12002 üldplaneering   Audru Vallavalitsus 03.08.2009
6950 muinsuskaitse
eritingimused
  osaühing Arcus Projekt 23.05.2007
6687 detailplaneering   osaühing Arcus Projekt 19.04.2007