Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27879 13.07.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa õlleköök muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja kohandamiseks seltsihooneks
Tellija Audru Jahiselts
Koostaja Mart Siilivask
Tartu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
1604 30.06.2004 projekti
kooskõlastus
Audru mõisa õlleköögi katuse remont. Tööprojekt. L. Tammann. Pärnus 2004. Tellija Audru Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
3299 11.08.2005 tööde teostamise
aruanne
Audru mõisa õlleköögi katuse remondi muinsuskaitseline järelvalve.
Koostaja: Ludvig Tammann
Tellija: Audru Vallavalitsus
Reg. nr 16615
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15615 12.05.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Nr I07174
Audru aleviku elektrivõrgu rekonstrueerimine, II etapp
Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Koostaja Vaiko Vinnal
Viljandi 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13838 16.06.2010 trassi kooskõlastus Audru alevi 10 kV elektrivõrgu rekonstrueerimine. Audru alev. Pärnumaa. Projekteerija: Vaiko Vinnal. Kontrollis: Vaiko Vinnal. Nr J97093. Viljandi. juuni 2010. TELLIJA: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ TÖÖPROJEKT
J97093.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg